The Old and New Town: The Future of Warsaw Legendary Characters

Marta Niewieczerzał

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2019.003

Abstract


This article presents a comparison of depictions of selected characters from traditional urban legends and their postmodern versions in contemporary Polish children's and YA literature. The analysis herein focuses on Warsaw Legends and characters related to them (the Golden Duck, Wars and Sawa, Basilisk and others). The article outlines problems associated with the future as a category concerning the individual, i.e. specific characters from the Warsaw Legends: how do they change and mature? What kind of future awaits them in the new reality? The article also examines selected narrative strategies aimed at modifying the original in the analyzed texts. 


Keywords


legend; city; future in literature; postmodernism; children’s and YA literature

Full Text:

PDF (Polish)

References


KOSTECKA, W. (2014). Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Warszawa: SBP.

KOWALCZYK, K. (2016). Baśń w zwierciadle popkultury. Renarracje baśni zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w przestrzeni kultury popularnej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

ŁUGOWSKA, J. (1993). W świecie ludowych opowiadań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

PORCZAK, A. (2006). Od pigmentu do piksela. Kraina ułudy. W: G. Leszczyński (red.). Kulturowe konteksty baśni, t. 2. Poznań: Centrum Sztuki Dziecka.

RAK, R., WEGNER, R. M., CHEREZIŃSKA, E., KOSIK, R.,

MAŁECKI, J., ORBITOWSKI, Ł. (2015). Legendy polskie. Warszawa: Powergraph Sp. z o.o. Pozyskano z https://allegro.pl/legendy#ebook.

SKOTNICKA, G. (2008). Barwy przyszłości. O powieściach historycznych dla dzieci i młodzieży 1939-1989. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

SZCZYGIELSKI, M. (2016). Klątwa dziewiątych urodzin. Warszawa: Wydawnictwo Bajka.

WRÓBLEWSKA, V. (2014) Od potworów do znaków pustych. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

WRÓBLEWSKA, V. (2016). Od przestrzeni realnej do wyimaginowanej – Toruń w literaturze dla dzieci. W: W. Kostecka, M. Skowera (red.), Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej fantastycznej. Warszawa: SBP.

ZDANOWSKA, A. M. (2016). Legendy warszawskie. Antologia. Warszawa: Muzeum Warszawy.

ZIPES, J. (1994). Fairy Tale as Myth/Myth as Fairy Tale. Kentucky: The University Press of Kentucky.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism