Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. prof. dr hab. Jolanta Ługowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Członkowie Redakcji

  1. dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Kulturoznawstwa, Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej, Polska
  2. dr hab., prof. UMCS Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
  3. dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Redaktor tematyczny (kultura popularna)

  1. dr hab. Anna Gemra, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Redaktor językowy

  1. dr Ewa Serafin, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Sekretarz Redakcji

Tłumaczenie streszczeń

  1. dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, Uniwersytet Wrocławski, Polska


Partnerzy platformy czasopism