Kontakt

Adres


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
tel. +48 (71) 375 75 83

Email: ptl@ptl.info.pl

Osoba do kontaktu

Sabina Waleria Świtała
Email: literatura.ludowa@gmail.com

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 2693
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism