Autor - szczegóły

Bem, Kazimierz, Marlborough, MA, USA

  • Vol 122, No 3 (2015) - INNE
    Czynnik wyznaniowy w polityce nominacyjnej Stefana Batorego na starostwa grodowe w Koronie – początek kontrreformacji?
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism