Vol 127, No 4 (2020)

Spis treści

Michał Tomaszek
PDF
741-797
Roman Michałowski
PDF
799-854
Monika Jusupović
PDF
855-881
Marek Bogdan Kozubel
PDF
883-920

Przeglądy – Polemiki – Materiały

Spór o kształt historii
Urszula Świderska-Włodarczyk
PDF
921-931
Spór o nowy kształt historii?
Urszula Augustyniak
PDF
933-934

Artykuły recenzyjne i recenzje

Tomasz Ciesielski
PDF
935-953
Recenzje
 
PDF
955-993

In Memoriam

Henryk Słabek (18 I 1928 – 20 IV 2020)
Dariusz Jarosz
PDF
995-1001
Marek Kazimierz Kamiński (18 III 1948 – 20 VI 2020)
Andrzej Essen
PDF
1003-1007

Komunikaty

Zaproszenie na Czwarty Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku
 
PDF
1009-1015
Spis treści rocznika CXXVII
 
1017-1023
Spis autorów oraz Recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych
 
PDF
1024-1026
Wykaz skrótów
 
PDF
1027-1029
Tabela transliteracyjna
 
PDF
1030


Partnerzy platformy czasopism