Polska historiografia po roku 1989: spojrzenie socjologa nauki

Tomasz Zarycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2021.128.1.02

Abstrakt


W tekście przedstawiono ogląd stanu polskiej historiografii po 1989 r. z puntu widzenia socjologii nauki, w szczególności tzw. socjologii krytycznej. Wskazano, po pierwsze, na główne osiągnięcia, słabości, a także potencjalne kierunki rozwoju dyscyplin, w szczególności tzw. historię globalną, po drugie na związaną z nią blisko historię imperiów, po trzecie na studia nad historią nowoczesności w jej różnych rozumieniach i obliczach.


Słowa kluczowe


socjologia nauki; socjologia krytyczna; analiza dyskursu naukowego; historia globalna; socjologia nowoczesności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Behr Valentin, „Science du passé et politique du présent en Pologne. L’histoire du temps présent (1939–1989), de la genèse à l’Institut de la Mémoire Nationale”, praca doktorska, 18 X 2017, Strasbourg 2017.

Bilewicz Michał, Górska Paulina, Cichocka Aleksandra, Szabo Peter, Ideological distinction. The political ideologies of social psychologists in the East and West, „Czechoslovak Psychology” 59, 2015, s. 121–128.

Borodziej Włodzimierz, Górny Maciej, Nasza wojna, t. 1: Imperia 1912–1916, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2014.

Chwalba Andrzej, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014.

Gerőcs Tamás, Pinkasz András, Debt-ridden development on Europe’s Eastern Periphery, w: Global Inequalities in World-Systems Perspective. Theoretical Debates and Methodological Innovations, red. Manuela Boatcă, Andrea Komlosy, Hans-Heinrich Nolte, Routlegde, New York 2018, s. 131–153.

Iacob Bogdan C., Mark James, Spaskovska Ljubica, Rupprecht Tobias, 1989. A Global History of Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2019.

Łuczewski Michał, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.

Marzec Wiktor, Rising Subjects. The 1905 Revolution and the Origins of Modern Polish Politics, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2020.

Nowak Andrzej, Ab Imperio – nowe spojrzenia na historię Rosji, „Przegląd Wschodni” 8, 2003, s. 605–630.

Nowak Andrzej, From Empire Builder to Empire Breaker, or There and Back Again. History and Memory of Poland’s Role in Eastern European Politics, „Ab Imperio” 1, 2004, s. 255–289.

Przeperski Michał, Wicenty Daniel, Nie tylko historia polityczna. Postulaty badawcze dotyczące badania transformacji ustrojowej, „Komunizm. System, ludzie, dokumentacja” 2019, 8, s. 5–12.

Sosnowska Anna, Explaining Economic Backwardness. Post-1945 Polish Historians on Eastern Europe, Central European University Press, Budapest 2018.

Trencsényi Balázs, Janowski Maciej, Baár Mónika, Falina Maria, Kopeček Michal, A history of modern political thought in East Central Europe, t. 1: Negotiating modernity in the „Long Nineteenth Century”, Oxford University Press, Oxford 2016.

Zarycki Tomasz, Kręte ścieżki rozwoju alternatywnej narracji historycznej w Rosji. Debata wokół książki „Historia Rosji XX wiek” pod redakcją Andrieja Zubowa, „Przegląd Wschodni” 13, 2014, 1(49), s. 183–218.

Zarycki Tomasz, Modernizacja kulturowa i psychologiczna jako ideologia inteligenckiej hegemonii, „Przegląd Socjologiczny” 64, 2015, 2, s. 45–68.

Zarycki Tomasz, Polska jako peryferie stykowe, w: Polska jako peryferie, red. Tomasz Zarycki, Scholar, Warszawa 2016, s. 105–147.

Zysiak Agata, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism