Między afirmacją a dyskredytacją. O rzeczowy obraz Ziem Wschodnich II RP

Tomasz Stryjek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2020.127.1.06

Abstrakt


Praca Kresowy kalejdoskop Włodzimierza Mędrzeckiego dotyczy procesów społecznych i przemian narodowościowych na Ziemiach Wschodnich II RP oraz polityki państwa wobec nich. W ocenie tej polityki autor uniknął stronniczości narodowej oraz teleologii i prezentyzmu. Mędrzecki nie odniósł się do modelu kolonializmu w interpretacji rządów Polski na Kresach w okresie międzywojennym. Jednak jego książka dostarcza materiału do rozmyślań nad przystawalnością tego modelu do historii relacji Polski z jej wschodnimi sąsiadami.


Słowa kluczowe


Ziemie Wschodnie II RP; Kresy Wschodnie; historia społeczna; mniejszości narodowe; modernizacja; kolonializm; teoria postkolonialna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakuła Bronisław, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006, 6, s. 11–33.

Beauvois Daniel, Autobiografia i teksty wybrane, IHN PAN – ASPRA-JR, Warszawa 2017.

Beauvois Daniel, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, UMCS, Lublin 2005.

Grala Hieronim, Rzeczpospolita szlachecka – twór kolonialny?, w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz, Wydział „Artes Liberales”, UW, Warszawa 2016 (Debaty Artes Liberales, t. 10), s. 275–299.

Hnatiuk Ola, Odwaga i strach, KEW, Wrocław–Wojnowice 2015.

Hud Bohdan, Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Pracownia Wydawnicza, Warszawa 2018.

Huk Bogdan, Ukraina. Polskie jądro ciemności, Stowarzyszenie Ukraińskie Dziedzictwo, Przemyśl 2013.

Kieniewicz Jan, O perspektywę dla Polski, w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz, Wydział „Artes Liberales”, UW, Warszawa 2016 (Debaty Artes Liberales, t. 10), s. 69–86.

Linkiewicz Olga, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Universitas, Kraków 2018.

Mędrzecki Włodzimierz, Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym, Neriton – IH PAN, Warszawa 2005.

Mędrzecki Włodzimierz, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.

Mędrzecki Włodzimierz, Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej a antypolska akcja UPA w latach 1943–1944, w: Antypolska akcja OUN-UP 1943–1944. Fakty i interpretacje, red. Grzegorz Motyka, Dariusz Libionka, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2002, s. 19–32.

Mędrzecki Włodzimierz, Województwo wołyńskie 1921–1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych, Ossolineum, Wrocław 1988.

Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.

Смолій Валерій, Степанков Валерій, Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.), Видавництво „Aльтернативи”, Київ 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism