Underground Publishing, Samizdat and Central Europe

Jan Olaszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.SI.1.05

Abstrakt


The review article deals with participation of independent media in the debate on the notion of Central-Eastern Europe in Czechoslovakia and Poland. Participants of this debate (Polish, Czech and Slovak writers, intellectuals and journalists) symbolically neutralized the cold-war division of the world (iron curtain) and liquidated barriers between socialist countries being the parts of the Soviet empire.

Słowa kluczowe


PRL; Czechoslovakia; samizdat; underground circulation network; Central Europe; Central and Eastern Europe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ash, Garton, ‘Does Central Europe Exist?’, New York Review of Books, 9 October 1986.

Bielec, Dorota, Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu, Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Blažek, Petr, ‘Solidarita se Solidaritou: Opoziční hnutí v Československu a vyhlášení polského “válečného stavu” v prosinci 1981’, in Od rywalizacji do współpracy: Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, ed. Dariusz Dąbrowski, Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej, 2003, pp. 245–65.

Česká a polská samizdatová literatura / Czeska i polska literatura drugiego obiegu, ed. Libor Martinek and Martin Tichý, Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2004.

Choma-Jusińska, Małgorzata, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, Warsaw and Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, 2009.

Dabert, Dobrochna, Między wizją a spełnieniem: Profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym 1982–1989, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.

Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, ed. Przemysław Gasztold-Seń, Natalia Jarska and Jan Olaszek, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej, 2016.

Feindt, Gregor, Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft: Oppositionelles Denken zur Nation im ostmitteleuropäischen Samizdat 1976–1992, Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2015.

Friszke, Andrzej, ‘Czasopisma społeczno-kulturalne “drugiego obiegu” wydawniczego’, in Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, ed. Urszula Jakubowska, Warsaw: Fundacja Akademia Humanistyczna; Instytut Badań Literackich PAN, 2012, pp. 383–462.

Glanc, Tomáš, ‘Samizdat jako médium’, Souvislosti, 2013, 3, pp. 183–93.

Górny, Maciej, ‘Użyteczność i granice: Europa Środkowo-Wschodnia jako narzędzie badawcze’, Kwartalnik Historyczny, 120, 2013, 4, pp. 801–08.

Jasiński, Łukasz, Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 1976–1980, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2009.

Kamiński, Łukasz, ‘Opozycja w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989 — droga do syntezy dziejów’, in Opozycja antykomunistyczna w krajach bloku wschodniego w latach 1945–1989, ed. Krzysztof Łabędź and Małgorzata Świder, Cracow: Księgarnia Akademicka, 2014, pp. 9–19.

Kamiński, Łukasz, Petr Blažek and Grzegorz Majewski, Ponad granicami: Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009.

Kenney, Padraic, A Carnival of Revolution: Central Europe 1989, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.

Kind-Kovács, Frederike, Written Here, Published There: How Underground Literature Crossed the Iron Curtain, Budapest: Central European University Press, 2014.

Kizwalter, Tomasz, ‘“Zachód porwany…”’, Kwartalnik Historyczny, 120, 2013, 4, pp. 825–31.

Kłoczowski, Jerzy, ‘Europa Środkowo-Wschodnia jako przedmiot badań’, Kwartalnik Historyczny, 120, 2013, 4, pp. 833–43.

Kobus, Artur, My i oni: Opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej lat 80. XX wieku: Kontakty, współpraca, podobieństwa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.

Komaromi, Ann, Uncensored: Samizdat Novels and the Quest for Autonomy in Soviet Dissidence, Evanston, IL: Northwestern University Press, 2015.

Kulla, Albert, and Imrich, Gazda, ‘Samizdat Periodicals before 1989 in Former Czechoslovakia’, in Advances in Communication and Mass Media Research, ed. Yorgo Pasadeos, Athens, GA: Athens Institute for Education and Research, 2010, pp. 35–43.

Kundera, Milan, ‘The Tragedy of Central Europe’, New York Review of Books, 26 April 1984.

Kusý, Miroslav, ‘We Central East Europeans’, in Good-bye, Samizdat: Twenty Years of Czechoslovak Underground Writing, ed. Marketa Goetz-Stankiewicz, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1992, pp. 160–165.

Na przekór geopolityce: Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976–1989, ed. Jan Skórzyński, Warsaw: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2014.

Olaszek, Jan, Rewolucja powielaczy: Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, Warsaw: Trzecia Strona, 2015.

Poslední, Petr, ‘Czesko-polski kontekst literacki (1970–1979)’, Porównania, 7, 2010, pp. 97–111.

Ritter, Rüdiger, ‘Preparing the Postcolonial Situation: Polish Drugi Obieg Periodicals, the Europe Topic and the Question of Poland’s Eastern Europe’, Porównania, 13, 2013, 13, pp. 61–79.

Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Transnational Media During and After Socialism, ed. Friderike Kind-Kovács and Jessie Labov, New York and Oxford: Berghahn, 2012.

Skilling, Harold Gordon, Samizdat and an Independent Society in Central and Eastern Europe, Columbus: Ohio State University Press, 1989.

Sowiński, Paweł, Zakazana książka: Uczestnicy drugiego obiegu 1977–1989, Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2011.

Stryjek, Tomasz, ‘Europa Środkowa (Środkowo-Wschodnia), czyli o pochwale różnorodności i komparatystyki’, Kwartalnik Historyczny, 120, 2013, 4, pp. 761–91.

Tejchma, Józef, W kręgu nadziei i rozczarowań: Notatki dzienne z lat 1978–1982, Warsaw: Projekt, 2003.

Underground Publishing and the Public Sphere: Transnational Perspectives, ed. Jan C. Behrends, Thomas Lindenberger, Wien and Münster: LIT Verlag, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism