Totem inteligencki, czyli gdzie w społeczeństwie polskim XXI wieku szukać śladów po dawnym ziemiaństwie

Tadeusz Epsztein

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.2.06

Abstrakt


Książka Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego została poświęcona socjologicznej analizie miejsca, jakie w polskim polu władzy zajmują od drugiej połowy XIX w. arystokracja, ziemiaństwo, szlachta. Pracę można uznać za podsumowanie wiedzy o roli środowisk postziemiańskich w Polsce w XX i XXI w.

 

The book of Rafał Smoczyński and Tomasz Zarycki is devoted to a sociological analysis of the space occupied by aristocracy, landed gentry, and nobility in the Polish field of power since the second half of the nineteenth century. It could be regarded as a recapitulation of our knowledge of the role of post-landowning communities in Poland in the twentieth and twenty-first centuries.


Słowa kluczowe


arystokracja; inteligencja; szlachta; ziemiaństwo; historia Polski XIX–XX w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Epsztein Tadeusz, Jak opisać ziemiaństwo w XXI wieku?, „Wiadomości Ziemiańskie” 2015, 64, s. 39–42.

Epsztein Tadeusz, W poszukiwaniu nowego obrazu dziejów ziem południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. w „Trójkącie Ukraińskim” Daniela Beauvois, KH 114, 2007, 3, s. 159–171.

Epsztein Tadeusz, Wokół definicji ziemiaństwa, w: O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane Profesor Janinie Leskiewiczowej z okazji dziewięćdziesiątych urodzin. Uczniowie i przyjaciele, red. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Andrzej Karpiński, DiG, Warszawa 2007, s. 55–68.

Epsztein Tadeusz, Ziemianie bez ziemi — byli właściciele ziemscy w PRL. Od reformy rolnej do III RP, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. Andrzej Nowak, IPN, IH PAN, Warszawa 2010, s. 529–542.

Komorowski Jerzy, Ziemiaństwo jako przedmiot badań, „Historyka” 41, 2011, s. 109–135. Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. Krzysztof A. Makowski, Kazimierz Karolczak, DiG, Warszawa 2017.

Smoczyński Rafał, Tomasz Zarycki, Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej, SCHOLAR, Warszawa 2017.

Zielińska Teresa, Poczet polskich rodów arystokratycznych, WSiP, Warszawa 1997.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 1–11, DiG, Warszawa 1992–2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism