Trzy historie o celebrytach

Adrian Wesołowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.2.05

Abstrakt


Czy sława to wartościowy przedmiot badań historycznych, czy na zawsze pozostanie w domenie ekspertyzy specjalistów od marketingu? Historiografia sławy i celebrytyzmu, żywa w anglosaskim dyskursie akademickim, na próby odcięcia refleksji historycznej od problematyki sławy odpowiada stanowczym: nie! Poniższy tekst jest zbiorczą recenzją trzech prac dotykających wspomnianej problematyki, jakie ukazały się w ostatnim czasie. Recenzji towarzyszy również próba oceny, na ile dane prace reprezentują najsilniejsze prądy w dziedzinie.

 

Is fame a valuable problem for historiography, or will it always remain in the domain of marketing experts? The English celebrity history, well-developed in the West, would react with a fervent refusal to any attempts at considering fame being thought ahistorical. This article is a review of three current works pertaining to the problem. Additionally, it attempts to determine whether a Polish historian can use its contents as fair examples of the current trends in celebrity history.


Słowa kluczowe


sława; celebrytyzm; celebryta; historiografia; celebrity studies; Julia Fawcett; Antoine Lilti

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorno Theodore, Horkheimer Max, Dialektyka oświecenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1994.

Bauman Zygmunt, Liquid Life, Polity, Cambridge 2005.

Bennett James, Historicising Celebrity Studies, „Celebrity Studies” 1, 2010, 3, s. 358–359.

Boorstin Daniel, The Image or What Happened to the American Dream, Atheneum, New York 1962.

Braudy Loe, The Frenzy of Renown. Fame and its History, Oxford University Press, Oxford 1986.

Butler Judith, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York 1991.

Butler Judith, Bodies That Matter. On the Discursive Limits of Sex, Routledge, New York 1993.

Driessens Olivier, Celebrity Capital. Redefining Celebrity Using Field Theory, „Theory and Society” 2013, 42, s. 543–560.

Engel Laura, Stage Beauties. Actresses and Celebrity Culture in the Long Eighteenth Century, „Literature Compass” 13, 2016, 2, s. 749–59.

Fawcett Julia, Spectacular Disappearances. Celebrity and Privacy, 1696–1801, University of Michigan Press, Ann Arbor 2016.

Gundle Stephen, Glamour. A History, Oxford University Press, Oxford 2008.

Inglis Fred, A Short History of Celebrity, Princeton University Press, Princeton 2010.

Intimacy and Celebrity in Eighteenth-Century Literary Culture, red. Emrys D. Jones, Victoria Joule, Palgrave Macmillan, Cham 2018.

Lilti Antoine, The Invention of Celebrity, 1750–1850, Polity, Cambridge 2017 (wyd. oryg. Figures publiques. L’invention de la célébrité (1750–1850), Fayard, Paris 2014).

Linebaugh Peter, London Hanged. Crime and Civil Society in the Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

McKenzie Andrea, The Real MacHeath, Social Satire, Appropriation, and 18th-century Criminal Biography, „Huntington Library Quarterly” 69, 2006, 4, s. 581–605.

Micińska Magdalena, Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890–1914), Leopoldinum, Wrocław 1995.

Mole Tom, Byron’s Romantic Celebrity. Industrial Culture and the Hermeneutic of Intimacy, Palgrave Macmillan, New York 2007.

Molęda-Zdziech Małgorzata, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013.

Morgan Simon, Historicising Celebrity, „Celebrity Studies” 1, 2010, 3, s. 366–368.

Morgan Simon, Celebrity. Academic „Pseudo-event” or a Useful Concept for Historians?, „Cultural and Social History” 8, 2011, 1, s. 95–114.

Morin Edgar, Les stars, Seuil, Paris 1972.

Nussbaum Felicity, Rival Queens. Actresses, Performance, and the Eighteenth-century British Theater, Pennsylvania University Press, Philadelphia 2010.

Ossowska Maria, Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 1986.

Rojek Chris, Celebrity, Reaktion Books, London 2001.

Straub Kristina, Sexual Suspects. Eighteenth-century Players and Sexual Ideology, Princeton University Press, Princeton 1992.

Theatre and Celebrity in Britain 1660–2000, red. Mary Luckhurst, Jane Moody, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005.

Tillyard Stella, „Paths of glory”. Fame and the Public in Eighteenth-century London, w: Joshua Reynolds. The Creation of Celebrity, red. Martin Postle, Tate Publishing, London 2005, s. 61–69.

Turner Graeme, Understanding Celebrity, SAGE, London 2004.

Turner Graeme, Approaching Celebrity Studies, „Celebrity Studies” 1, 2010, 1, s. 11–20. Wanko Cheryl, Roles of Authority. Thespian Biography in Eighteenth-century England,

Texas Tech University Press, Lubbock 2003.

Wanko Cheryl, Celebrity Studies in the Long Eighteenth Century. An Interdisciplinary Overview, „Literature Compass” 8, 2011, 6, s. 351–362.

Wesołowski Adrian, Beyond Celebrity History. Towards the Consolidation of Fame Studies, „Celebrity Studies”, www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19392397.2018.15 27705 (dostęp: 25 VI 2019).

Wesołowski Adrian, Nieśmiertelny i dobroczynny. Historyczne badanie genezy i charakteru sławy Stanisława Staszica, KH 125, 2018, 1, s. 29–63.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism