Problemy społeczne w gotyckiej przestrzeni dziewiętnastowiecznej metropolii w świetle powieści The Mysteries of London George’a W.M. Reynoldsa

Marta Michalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.1.02

Abstrakt


Tekst poświęcony jest dziewiętnastowiecznej przestrzeni Londynu oraz nierównościom społecznym widzianym w świetle sensacyjnej, taniej powieści zeszytowej The Mysteries of London. Popularne dzieło stanowiło nie tylko produkt rodzącej się kultury masowej, ale i ciekawy dokument społeczny. Jego autor ukazał w nim radykalną diagnozę istniejących nierówności, całość zaś przyoblekł w niejednoznaczny garnitur powieści grozy.

 

The text deals with the nineteenth-century space of London and social inequalities seen through the prism of G. W. M. Reynolds’ penny part serialized novel, The Mysteries of London. The popular novel was not only a product of emerging mass culture, but also an interesting social document. Its author presented a radical diagnosis of existing social inequalities in the form of a city mysteries novel.


Słowa kluczowe


powieść gotycka; klasa robotnicza; społeczeństwo wiktoriańskie; Londyn XIX w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson Patricia, The Printed Image and the Transformation of Popular Culture, 1790– 1860, Oxford University Press, Oxford 1991.

Carver Stephen, The Man who wasn’t Dickens. A profile of G.W.M. Reynolds (1818–1879), referat zatytułowany pierwotnie Working Class Heroes, wygłoszony na konferencji G.W.M. Reynolds. Popular Culture, Literature & Radicalism in the Nineteenth Century, University of Birmingham, July 2000, https://ainsworthandfriends. wordpress.com/2013/02/13/the-man-who-wasnt-dickens/ (dostęp: 3 VI 2017).

Collins Dick, George William McArthur Reynolds. A Biographical Sketch, w: George William McArthur Reynolds, The Necromancer, oprac. Dick Collins, Valancourt Books, Kansas City 2007.

Crone Rosalind, Violent Victorians. Popular Entertainment in Nineteenth-century London, Manchester University Press, Manchester 2012.

Dryden Linda, The Modern Gothic and the Literary Doubles. Stevenson, Wilde and Wells, Palgrave Macmillan, New York 2003.

Elmes James, Metropolitan Improvements, or London in the Nineteenth Century, Jones&Co. London 1827.

First [and Second] Report[s] of the Commissioners for Inquiring into the State of Large Towns and Populous Districts, William Clowes and sons for Her Majesty’s Stationery Office, London 1845.

G.W.M. Reynolds. Nineteenth-century Fiction, Politics, and the Press, red. James Louis, Anne Humpherys, Ashgate, Aldershot–Burlington 2008.

Has-Tokarz Anita, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Himmelfarb Gertrude, The Idea of Poverty. England in the Early Industrial Age, Vintage Books, New York 1985.

Hindes Jessica, Revealing Bodies. Knowledge, Power and Mass Market Fictions in G.W.M. Reynolds’s The Mysteries of London, Royal Holloway, University of London, praca doktorska, 2015.

Khair Tabish, The Gothic, Postcolonialism and Otherness. Ghosts from Elsewhere, Palgrave Macmillan, New York 2009.

Kirkpatrick Robert J., From the Penny Dreadful to the Ha’penny Dreadfuller. A Bibliographic History of the Boys’ Periodical in Britain, 1762–1950, The British Library Publishing Division, London 2014.

Knight Stephen, The Mysteries of the Cities. Urban Crime Fiction in the Nineteenth Century, McFarland, Jefferson 2012.

Louis James, Reynolds, George William MacArthur (1814–1879), Oxford Dictionary of National Biographies, http://www.oxforddnb.com/index/101023414/George-Reynolds (dostęp: 14 IV 2016).

Luckhurst Roger, Late Victorian Gothic Tales, Oxford University Press, Oxford 2005.

Mayhew Henry, London Labour and London Poor, t. 1, George Woodfall and Son, London 1851.

Miller Thomas, The Picturesque Sketches of London, Past and Present, Office of the National Illustrated Library, London 1852.

Olszewska Maria J., Opowieść o mrocznej stronie miasta — Henryk Nagiel, „Tajemnice Nalewek”, w: Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 roku, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2010.

Osterhammel Jürgen, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013.

Picard Liza, Victorian London. The Life of the City 1840–1870, St. Martin’s Press, New York 2006.

Pickering Paul A., Chartism and the Chartists in Manchester and Salford, St. Martin, New York 1995.

Rakusa-Suszczewski Mikołaj, Cień radykalizmu. Pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych, ASPRA-JR, Warszawa 2016.

Report from the Select Committee on Newspaper Stamps; with the Proceedings of the Committee, 18 VII 1851.

Reynolds George William McArthur, The Modern Literature of France, London 1839.

Sanders Mike, The Poetry of Chartism. Aesthetics, Politics, History, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Shannon Mary L., Dickens, Reynolds, and Mayhew, on Wellington Street. The Print Culture of a Victorian Street, Ashgate, Farnham–Burlington 2015.

The Cambridge Companion to Gothic Fiction, red. Jerrold Hogle, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

The Chartist Experience. Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830–60, red. James Epstein, Dorothy Thompson, Macmillan Press, London 1982.

Veeder William, The Nurture of the Gothic; or, how can a text be both popular and subversive, w: Spectral Readings. Towards a Gothic Geography, red. David Punter, Glennis Byron, St. Martin’s Press, New York 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism