Regarding the Reception of the Stalinist Plan for the Transformation of Nature in Hungary, Czechoslovakia and Poland

Dariusz Jarosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2018.125.SI.1.06

Abstrakt


Originating in nineteenth-century scientism, the effort to control and transform nature was an important part of the communist ideology. This article deals with the implementation of the Stalinist plan for the transformation of nature in Poland, Czechoslovakia and Hungary.


Słowa kluczowe


the Stalinist plan of transforming the environment; Stalinism in biology and agriculture; forestry in the Stalinist period

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Agrobiologia (skrypt wykładów), Warsaw: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1952.

Birecki, Mieczysław, System trawopolny (Wiliamsa), Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1953.

Ehrlich, Stanisław, and Tadeusz Dominik, Stalinowski plan przeobrażenia przyrody, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1950.

Kochański, Aleksander, Polska 1944–1991. Informator historyczny, 3 vols, Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 1996–2005, vol. 1.

Köhler, Piotr, ‘Lysenkoist Propaganda in Trybuna Ludu’, Studies in the History of Biology (St. Petersburg), 8, 2016, 3, pp. 25–42.

Köhler, Piotr, ‘Łysenkizm w botanice polskiej’, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 53, 2008, 2, pp. 83–161.

Lachowicz, Marian, Każdy rolnik doświadczalnikiem, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1954.

Michałow, Włodzimierz, Organizm i środowisko, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1953.

Pieniążek, Szczepan, Dlaczego wymarzają sady w surową zimę?, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1955.

Pieniążek, Szczepan, Pamiętnik sadownika, 2nd edn, Warsaw: Fundacja Rozwoju SGGW, 2000.

Pieniążek, Szczepan, Sady Miczurina, Warsaw: Czytelnik, 1951.

Skowron, Stanisław, O dziedziczności, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1952.

Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii, ed. Piotr Köhler, Cracow: Wydawnictwo ‘Dante’, 2013.

Uchwały Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od II do III Zjazdu, Warsaw: Książka i Wiedza, 1959.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism