The Vistula Programme. Nuclear Weapons for the Polish People’s Army in Case of War

Jarosław Pałka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2018.125.SI.1.03

Abstrakt


During the Cold War (most certainly in 1970–90) nuclear weapons were stored in Poland under the strict control of the Soviet Army. In case of war these weapons were to have been made available to Polish Army units.

Słowa kluczowe


Polish People’s Army; Warsaw Pact; nuclear weapons; Cold War; Vistula Programme; Soviet Army

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Kajetanowicz, Jerzy, ‘Mity w historii Wojska Polskiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej’, in Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, ed. Wiesław Caban and Józef Smoliński, 2 vols, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, vol. 2, pp. 355–63.

Kajetanowicz, Jerzy, Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960. Skład bojowy struktury organizacyjne uzbrojenie, Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2005.

Kajetanowicz, Jerzy, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945–2010, Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2013.

Kopeć, Rafał, ‘Taktyczna broń nuklearna w Europie’, Przegląd Strategiczny, 2016, 9, pp. 75–90.

Nowak, Jerzy M., Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego – polska perspektywa, Warsaw: Bellona, 2011.

Piotrowski, Paweł, ‘Front Polski – próba wyjaśnienia zagadnienia’, Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej, 6, 1999, pp. 221–33.

Pompowski, Tomasz, and Paweł Piotrowski, ‘Polska miała arsenał broni nuklearnej’, Dziennik, 26 January 2007.

Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego 1918–2003, ed. Tadeusz Panecki, Franciszek Puchała and Jan Szostak, Warsaw: Bellona, 2003.

Szulc, Tomasz, and Tomasz Nicpoń, ‘Magazyny broni jądrowej na terytorium Polski’, Poligon, 2007, 3, pp. 62–77.

Trubas, Michał, ‘Radziecka broń jądrowa w Polsce w latach 1967–1989’, in Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, ed. Wiesław Caban and Józef Smoliński, 2 vols, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, vol. 2, pp. 276–85.

Trubas, Michał, ‘Wojska “jednorazowego użytku”. Relacja’, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 12, 2011, 2, pp. 155–74.

Zarychta, Stanisław, Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945–2015, Warsaw: Bellona, 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism