A Patriarchal Marriage? The Women’s Movement and the Communist Party in Poland (1945–1989)

Natalia Jarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2018.125.SI.1.01

Abstrakt


This article is a contribution to the debate on the role and character of women’s organizations in Eastern Europe after 1945, including the role they played in the process of women’s emancipation. The purpose of the article is to offer insight into the relation between the communist party (that is the PPR and its successor – the PZPR) and the women’s movement in Poland in the years 1945–89 and to provide a new interpretation of the movement’s history under state socialism. I contend that women’s organizations should be viewed as part of the communist system and the roles they played should be understood in the context of the policies pursued by the communist states.


Słowa kluczowe


the women’s movement; state socialism; Poland; the League of Women; the communist party

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bonfiglioli, Chiara, ‘Women’s Political and Social Activism in the Early Cold War Era: The Case of Yugoslavia’, Aspasia, 8, 2014, pp. 1–25.

Daskalova, Kassimira, ‘How Should We Name the “Women-Friendly” Actions of State Socialism?’, Aspasia, 1, 2007, pp. 214–19.

Donert, Celia, ‘Women’s Rights in Cold War Europe: Disentangling Feminist Histories’, Past & Present, 218, 2013, suppl. 8, pp. 180–202.

Fidelis, Malgorzata, ‘Equality through Protection: The Politics of Women’s Employment in Postwar Poland, 1945–1956’, Slavic Review, 63, 2004, 2, pp. 301–24.

Fidelis, Malgorzata, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Funk, Nanette, ‘A Very Tangled Knot: Official State Socialist Women’s Organizations, Women’s Agency and Feminism in Eastern European State Socialism’, European Journal of Women’s Studies, 21, 2014, 4, pp. 344–60.

Ghodsee, Kristen, ‘Pressuring the Politburo: The Committee of the Bulgarian Women’s Movement and State Socialist Feminism’, Slavic Review, 73, 2014, 3, pp. 538–62.

Ghodsee, Kristen, ‘Untangling the Knot: A Response to Nanette Funk’, European Journal of Women’s Studies, 22, 2015, 2, pp. 248–52.

Grabowska, Magdalena, ‘Bits of Freedom: Demystifying Women’s Activism under State Socialism in Poland and Georgia’, Feminist Studies, 43, 2017, 1, pp. 141–68.

Grabowska, Magdalena, ‘Bringing the Second World In: Conservative Revolution(s), Socialist Legacies, and Transnational Silences in the Trajectories of Polish Feminism’, Signs, 37, 2012, 2, pp. 385–411.

Haan, Francisca de, ‘Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of Transnational Women’s Organisations: The Case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF)’, Women’s History Review, 19, 2010, 4: International Feminisms, pp. 547–73.

Jarosz, Dariusz, ‘Idee, programy i realia. Funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957)’, in Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), 2 vols, ed. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska and Andrzej Szwarc, Warsaw, 2008–09.

Jarska, Natalia, ‘Between the Rural Household and Political Mobilization – The Circles of Rural Housewives in Poland 1946–1989’, in Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda, ed. Sorin Radu and Cosmin Budeanca, Zürich: LIT, 2016.

Jarska, Natalia, ‘Frauen in den polnischen kommunistischen Parteien PPR/ PZPR – die Paradoxe der Frauenpolitik’, Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung, 2015, pp. 75–94.

Jarska, Natalia, ‘Kobiety w PZPR 1948–1956. Paradoksy mobilizacji politycznej kobiet w stalinizmie’, in Kobiety ‘na zakręcie’ 1933–1989, ed. Ewa Chabros and Agnieszka Klarman, Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014, pp. 33–49.

Jarska, Natalia, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.

Jarska, Natalia, ‘Komisja Kobieca CRZZ wobec problemów kobiet pracujących (1956–1970)’, Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, 9, 2010, pp. 305–28.

Jarska, Natalia, ‘Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda w latach 1956–1966’, in Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Referaty, ed. Łukasz Kamiński and Tomasz Kozłowski, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010, pp. 149–58.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Anna, ‘Koła Rodzin Milicyjnych – powstanie, organizacja i praca propagandowa’, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, 1, pp. 28–47.

Miroiu, Mihaela, ‘Communism Was a State Patriarchy, Not State Feminism’, Aspasia, 1, 2007, pp. 197–201.

Nowak, Barbara, ‘Constant Conversations: Agitators in the League of Women in Poland during the Stalinist Period’, Feminist Studies, 31, 2005, 3, pp. 488–518.

Nowak, Barbara, ‘Serving Women and the State. The League of Women in Communist Poland’, PhD diss., Ohio State University, 2004.

Nowak, Barbara, ‘“Where Do You Think I Learned How to Style My Own Hair?”: Gender and Everyday Lives of Women Activists in Poland’s League of Women’, in Gender Politics and Everyday Life in State Socialist Eastern and Central Europe, ed. Shana Penn and Jill Massino, New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp. 45–58.

Nowakowska-Wierzchoś, Anna, ‘Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945–1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944–1950) – dokumenty programowe’, Komunizm. System, ludzie, dokumentacja, 2013, pp. 251–79. Popa, Raluca Maria, ‘Translating Equality between Women and Men across Cold War Divides: Women Activists from Hungary and Romania and the Creation

of International Women’s Year’, in Gender Politics and Everyday Life in State Socialist Eastern and Central Europe, ed. Shana Penn and Jill Massino, New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp. 59–74.

Stańczak-Wiślicz, Katarzyna, ‘Household as a Battleground of Modernity. Activities of the Home Economics Commitee Affiliated to the League of Women (1957–80)’, Acta Poloniae Historica, 115, 2017, pp. 123–50.

Stasiewicz, Agnieszka, ‘Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w latach 1945–1948 na Białostocczyźnie w świetle dokumentów PPR’, in Kobiety ‘na zakręcie’ 1933–1989, ed. Ewa Chabros and Agnieszka Klarman, Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014, pp. 51–78.

Zimmermann, Susan, ‘Gender Regime and Gender Struggle in Hungarian State Socialism’, Aspasia, 4, 2010, pp. 1–24.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism