Let’s Write a Better Book about Mieszko I!

Grzegorz Pac

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.SI.2.04

Abstrakt


The paper is a critical review of Przemysław Urbańczyk’s monograph on Mieszko I, but rather than being a systematic discussion of the whole work, it focuses on those issues discussed in the book, which concern the relations between archaeology and history. Fragments basing exclusively on archaeological research are considered the most valuable by the author, whereas he is more critical about those parts which are based on the on interpretation of written sources. He postulates that such works, relating to both archaeology and history, should be created in close cooperation between representatives of both disciplines.

Słowa kluczowe


archaeology; history; Mieszko I; Christianization; Thietmar from Merseburg

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Boroń, Piotr, ‘Słowiańskie plemię. O pojęciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii’, in Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. Mateusz Goliński and Stanisław Rosik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, pp. 189–207.

Jaworski, Krzysztof, ‘Czy aby tylko “pogański książę silny wielce, siedzący na Wiślech”?’, in Swoi i obcy w kulturze średniowiecza. Wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach VII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 18–19 czerwca 2011 roku, ed. Michał Brzostowicz, Maciej Przybył and Jacek Wrzesiński, Poznań and Ląd: Fundacja ‘Unia Nadwarciańska’; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; Starostwo Powiatowe w Słupcy, 2011, pp. 31–60.

Kara, Michał, Najstarsze państwo Piastów — rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2009.

Sikorski, Dariusz A., Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.

Sikorski, Dariusz A., ‘Mieszko I mniej już tajemniczy (odpowiedź Przemysławowi Urbańczykowi)’, Roczniki Historyczne, 80, 2014, pp. 277–85.

Sikorski, Dariusz A., ‘Mieszko Pierwszy Tajemniczy i jeszcze bardziej tajemnicza metoda historiograficzna’, Roczniki Historyczne, 79, 2013, pp. 183–203.

Tymowski, Michał, ‘Organizacje plemienne na obszarze Polski w IX–X w. w świetle antropologicznych teorii systemu segmentarnego i wodzostwa (chiefdom)’, in Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediævalia Carolo Modzelewski dedicata, ed. Roman Michałowski et al., Warsaw: Wydawnictwo DiG, 2008, pp. 263–83.

Urbańczyk, Przemysław, ‘Furor Sikorscianus, czyli pryncypialny strażnik ortodoksji’, Roczniki Historyczne, 80, 2014, pp. 267–77.

Urbańczyk, Przemysław, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism