Stare i nowe problemy z Edmundem Burkiem

Paweł Hanczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.3.07

Abstrakt


Edmund Burke (1730–1797), już za swojego życia był jedną z najbardziej kontrowersyjnych i wpływowych pod względem intelektualnym postaci na brytyjskiej scenie politycznej. Po śmierci spory o charakter jego poglądów, które określano jako „konserwatywne”, „liberalne” bądź wprowadzano podział na „wczesnego, liberalnego Burke’a” i „późnego, konserwatywnego Burke’a”, przyciągały uwagę wielu polityków i badaczy. Także na początku XXI w. idee Burke’a budzą szerokie zainteresowanie, co wskazuje na ich znaczenie, ale też na trudności z ich interpretacją.

 

Already during his life, Edmund Burke (1730–1797) was one of the most controversial and intellectually influential persons on the British political scene. After his death, disputes over the character of his views and opinions, described as “conservative” or “liberal”, or divided into the “early liberal Burke” or “late conservative Burke”, attracted attention of many politicians and scholars. At the beginning of the twenty-first century, too, they spark widespread interest, which indicate their importance, but also troubles with their interpretation.


Słowa kluczowe


Edmund Burke; historia idei; konserwatyzm; liberalizm; szkoła kontekstualizmu historycznego z Cambridge; Edmund Burke; history of ideas; conservatism; liberalism; Cambridge School of historical contextualism

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biały Filip, Quentin Skinner. Doniosłość i znaczenie. Komentarz tłumacza „Znaczenia i rozumienia w historii idei”, „Refleksje” wiosna–lato 2014, 9, s. 171–194.

Bourke Richard, Empire & Revolution. The Political Life of Edmund Burke, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2015.

Bromwich David, The Intellectual Life of Edmund Burke. From the Sublime and Beautiful to American Independence, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Ma 2014.

Canavan Francis P., Edmund Burke. Prescription and Providence, Carolina Academic Press, Durham N.C. 1987.

Canavan Francis P., The Political Economy of Edmund Burke. The Role of Property in His Thought, Fordham University Press, New York 1995.

Canavan Francis P., The Political Reason of Edmund Burke, Duke University Press, Durham N.C. 1960.

Cobban Alfred, Edmund Burke and the Revolt Against the Eighteenth Century, G. Allen and Unwin, London 1929.

Conniff James, The Useful Cobbler. Edmund Burke and the Politics of Progress, State University of New York Press, Albany 1994.

Courtney Cecil Patrick, Montesquieu and Burke, Blackwell, Oxford 1963.

Crowe Ian, Patriotism and Public Spirit. Edmund Burke and the Role of the Critic in Mid-Eighteenth-Century Britain, Stanford University Press, Stanford 2012.

Fiszman Samuel, European and American Opinions of the Constitution of 3 May, w: Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland. The Constitution of 3 May 1791, wyd. Samuel Fiszman, Indiana University Press, Bloomington 1997, s. 453–493.

Fuchs Michel, Edmund Burke, Ireland, and the Fashioning of Self, Voltaire Foundation, Oxford 1996.

Gibbons Luke, Edmund Burke and Ireland. Aesthetics, Politics and the Colonial Sublime, Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Grygieńć Janusz, Quentina Skinnera rewolucje w humanistyce i naukach społecznych, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. nauk. Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 9–20.

Grygieńć Janusz, Rekonstrukcja intencji czy dekonstrukcja ideologii? Praktyczne konsekwencje kontekstualizmu metodologicznego Quentina Skinnera, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. nauk. Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 185–203.

Hampsher-Monk Iain, Reflections on the Revolution in France, w: The Cambridge Companion to Edmund Burke, red. David Dwan, Christopher Insole, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 195–208.

Kramnick Isaac, The rage of Edmund Burke. Portrait of an ambivalent conservative, Basic Books, New York 1977.

Lee Maurice, Scotland and the „General Crisis” of the seventeenth century, w: idem, The „Inevitable” Union and Other Essays on Early Modern Scotland, Tuckwell Press, East Linton 2003, s. 116–132.

Levin Yuval, The Great Debate. Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left, Basic Books, New York 2014.

Lock Frederick Peter, Edmund Burke, t. 1: 1730–1784, Clarendon Press, Oxford 1999.

Lock Frederick Peter, Edmund Burke, t. 2: 1784–1797, Clarendon Press, Oxford 2006.

Maciag Drew, Edmund Burke in America. The Contested Career of the Father of Modern Conservatism, Cornell University Press, Ithaca 2013.

Macpherson Crawford Brough, Burke, Oxford University Press, Oxford–Toronto 1980.

Markiewka Tomasz Szymon, Teoria interpretacji Quentina Skinnera, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. nauk. Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 163–183.

Norman Jesse, Edmund Burke. Philosopher, Politician, Prophet, William Collins, London 2013.

Norman Jesse, Edmund Burke. The First Conservative, Basic Books, New York 2013.

Norman Jesse, Edmund Burke. The Visionary Who Invented Modern Politics, William Collins, London 2014.

Norman Jesse, The Big Society. The Anatomy of the New Politics, University of Buckingham Press, Buckingham 2010.

O’Brien Conor Cruise, The Great Melody. A Thematic Biography and Commented Anthology of Edmund Burke, Sinclair-Stevenson, London 1993.

O’Gorman Frank, Edmund Burke. His Political Philosophy, w: Political thinkers, wyd. Geraint Parry, t. 2, Routledge, London 2004 (pierwsze wydanie 1973).

Skinner Quentin, Meaning and Understanding in the History of Ideas, „History and Theory” 8, 1969, 1, s. 3–53.

Skinner Quentin, Znaczenie i rozumienie w historii idei, tłum. F. Biały, „Refleksje” wiosna–lato 2014, 9, s. 127–169.

Stanlis Peter James, Edmund Burke and the Natural Law, University of Michigan Press, Ann Arbor 1958.

The Relevance of Edmund Burke, red. Peter James Stanlis, P.J. Kenedy, New York 1964.

Waśkiewicz Andrzej, Interpretacja intencji autorów tekstów według Quentina Skinnera, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. nauk. Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 133–161.

Wecter Dixon, The Missing Years in Edmund Burke’s Biography, „PMLA” 53, grudzień 1938, 4, s. 1102–1125.

Welsh Jennifer M., Edmund Burke and International Relations. The Commonwealth of Europe and the Crusade against the French Revolution, Macmillan, Basingstoke 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism