Rozważania o kontrrewolucji. Czeski obóz katolicki i jego sojusznicy w walce z radykałami husyckimi

Stanisław Bylina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.3.02

Abstrakt


Artykuł przedstawia działania zbrojne i polityczne obozu katolickiego w Czechach w latach dwudziestych i trzydziestych XV w. skierowane przeciw radykalnym stronnictwom husyckim i ich wojskom.

 

The article presents the military and political actions of the Catholic camp in Bohemia undertaken in the 1420s and 1430s against radical Hussite factions and their armed forces.


Słowa kluczowe


Czechy; rewolucja husycka; obóz katolicki; kontrrewolucja; stronnictwa radykalne; taboryci; utrakwiści; sobór bazylejski; Zygmunt Luksemburski; Bohemia; Hussite revolution; Catholic camp; counter-revolution; radical factions; Taborites

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoš František Michálek, Husitská revoluce, t. 1: Doba Žižková 1415–1426, t. 2: Vlada bratrstev a její pád 1426–1427, Academia, Praha 1965, 1966.

Bylina Stanisław, Rewolucja husycka, t. 1: Przedświt i pierwsze lata, t. 2: Czas chwały i czas zmierzchu, t. 3: Kontrrewolucja i opór pokonanych, IH PAN, Neriton, Warszawa 2011, 2015, 2016.

Bystrický Václav, Západní Čechy v husitských válkách, Veduta, České Budějovice 2013.

Čornej Petr, Tajemství českých kronik. Cesty k kořenům husitské tradice, Praha–Vyšehrad 1987.

Čornej Petr, Lipanská křižovatka. Přičiny, průběh a historický význam jedné bitvy, Panorama, Praha 1992.

Čornej Petr, Velké dějiny zemí Koruny české, t. 5: 1402–1437, wyd. 2, Paseka, Praha– Litomyšl 2010.

Hejnic Josef, Polívka Miloslav, Plzeň v husitské revoluci, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1987.

Husitské století, red. Pavlina Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Lidové noviny, Praha 2014.

Kadlec Jaroslav, Přehled církevních dějin českých, t. 1, Praha 1977.

Kaminsky Howard, A History of the Hussite Revolution, Berkeley, Los Angeles 1967.

Kavka František, Poslední Lucemburk na českém trůně, Mladá fronta, Praha 1998.

Kejř Jíři, Mistři pražské univerzity a kněží táborští, Univerzita Karlova, Praha 1981.

Kubíková Anna, Oldřich II. z Rožmberka, Veduta, České Budějovice 2004.

Kubů František, Cheb v době husitské, w: Soudce smluvený v Chebu, Panorama, Cheb [1984].

Macek Josef, Tábor v husitském revolučním hnutí, t. 1–2, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha 1955.

Rožmberkové. Rod českych velmožů a jeho cesta dějinami, red. Jaroslav Pánek, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, České Budějovice 2011.

Šimůnek Robert, Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472, Historický ústav AV ČR, Praha 2005.

Šmahel František, Husitská revoluce, t. 1: Doba vymknutá z kloubů, t. 2: Kořeny české reformace, t. 3: Kronika valečných let, t. 4: Epilog bouřlivého věku, Historický ústav AV ČR, Praha 1993.

Šmahel František, Dějiny Tábora, t. 1, cz. 1–2, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1989, 1990.

Válka Josef, Zikmund a husité. Jak zakončit (husitskou) revoluci, „Časopis Matice moravské” 128, 2009, s. 3–32.

Válka Josef, Husitská revoluce a první pokusy o restauraci, „Časopis Matice moravské” 130, 2011, s. 3–27.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism