„To nie wstyd — bony, wstyd to kolejki”. Reglamentacja cukru w PRL w latach 1976–1981

Andrzej Zawistowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2016.123.4.03

Abstrakt


W XX w. na ziemiach polskich można wyróżnić cztery okresy reglamentacji artykułów pierwszej potrzeby: 1915–1921 (czyli okres I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej), 1939–1949 (okres II wojny światowej i lata powojenne), 1951–1953 (szczyt stalinizmu) oraz 1976–1989 (czas załamania się gospodarki komunistycznej i lata powszechnego braku towarów w sklepach). Ostatni okres reglamentacji rozpoczęło wprowadzenie w sierpniu 1976 r. racjonowania cukru. Władze sięgnęły po to narzędzie w momencie, gdy zostały zmuszone do wycofania się z podwyżki cen, co zaowocowało paniką sklepową. Kartki na cukier wprowadzono, jak zapowiadano, jedynie na okres przejściowy.

Słowa kluczowe


reglamentacja; PRL; gospodarka niedoboru; kartki; cukier

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Bilety towarowe umożliwią normalne zaopatrywanie się w cukier — mówią ze zrozumieniem ludzie pracy”. Nowiny, 14–15.08.1976.

Cegieła, Katarzyna. „Kartki na szczęście. Reglamentowanie dóbr w Polsce Ludowej”. Mówią Wieki, nr 4 (2002): 23–29. (e). „Sprzedaż cukru na nowych zasadach”. Nowiny, 18.08.1976.

Głowiński, Michał. Peereliada, Komentarze do słów 1976–1981. Warszawa: PIW, 1993.

Hertz, Zofia. „Humor krajowy”. Kultura, nr 10 (1976): 154.

Hagemejer, Krzysztof. „Ekonomiczne i społeczne funkcje reglamentacji”. W Umowa o kartki, red. Jacek Kurczewski, 39–58. Warszawa: Trio, 2004.

„Jeszcze o biletach towarowych”. Nowiny, 16.08.1976.

Kisielewski, Stefan. Dzienniki. Warszawa: Iskry, 2001.

„Komunikat Rady Ministrów”. Nowiny, 13.08.1976.

Kosiński, Krzysztof. Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka — obyczaje — szara strefa — patologie. Warszawa: Neriton; IH PAN, 2008.

Michna, Kacper. „Kartki na cukier. Problem publicystyczny. Wprowadzenie kartek na cukier w świetle publicystyki tygodnika «Polityka» w 1976 r.”. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 8 (2014): 61–77.

Miernik, Grzegorz. „Potoczne postrzeganie problemów gospodarczych w latach 1971–1980 w świetle listów:. W Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944–1989), red. Elżbieta Kościk, Tomasz Głowiński, 384–407. Wrocław: GAJT, 2007.

„Niezbędna decyzja”. Nowiny, 13.08.1976.

Oleński, Jan. „Bilety na cukier”. Pamięć.pl, nr 7/8 (16/17) (2013): 66–67.

Oleński, Jan. Ogólnopolskie kartki zaopatrzenia z lat 1976–1989. Warszawa: WCN, 2010.

„Posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR”. Nowiny, 12.08.1976.

„Przemówienie prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza na posiedzeniu Sejmu”. Nowiny, 25.06.1976.

Rakowski, Mieczysław F. Dzienniki polityczne 1976–1978. Warszawa: Iskry, 2002.

Rocznik Statystyczny 1978. Warszawa: GUS, 1978.

Rocznik Statystyczny 1979. Warszawa: GUS, 1979.

Rocznik Statystyczny 1981. Warszawa: GUS, 1981.

Rocznik Statystyczny 1982. Warszawa: GUS, 1982.

Sasanka, Paweł. Czerwiec 1976. Geneza — przebieg — konsekwencje. Warszawa: IPN, 2006.

Zawistowski, Andrzej. „Kartki na wojnę, której nie było. Planowany mechanizm reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania w PRL w wypadku sytuacji nadzwyczajnej”. Dzieje Najnowsze 48, nr 1 (2016): 67–82.

Zawistowski, Andrzej. „Wołanie o kartki. Reglamentacja jako pożądane przez społeczeństwo rozwiązanie problemów z równowagą w handlu wewnętrznym w latach 1976–1980”. W PRL na pochylni 1975–1980. Rzeszów: IPN; PWSW, 2017 (w druku).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism