Kontakt

Adres

„Kwartalnik Historyczny”

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Rynek Starego Miasta 29/31

00-272 Warszawa

Osoba do kontaktu

dr
Bartosz Kaliski
Email: kh@ihpan.edu.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 2693
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism