EMBEDDING SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE: A BETTER BUSINESS MODEL

Ronald Endley Ainsbury

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2015.011

Abstract


Cel: Autor określa podstawę dla nowego programu badawczego mającego na celu wykazanie, że poprzez zachęcanie menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) [1] do podjęcia pozytywnego podejścia do zagrożeń społecznych i środowiskowych, zatapiania i operacjonalizacji ich odpowiedzi na ich strategia biznesowa, mogą one korzystać z wielu pozytywnych korzyści biznesowych, jak wykazano przez większe firmy.

Podejście: Autor przedstawia przegląd niedawno opublikowanych badań wykazujące szeroki zakres korzyści biznesowych, które większe firmy cieszą osadzając pozytywne podejście do globalnych zagadnień zrównoważonego rozwoju, ilustrując szerszych badań na dwóch przykładach głośnych. On zakłada, że poprzez zachęcanie menedżerów małych firm do włączenia zagrożeń społecznych i środowiskowych w rozwoju ich strategii, oni też mogą korzystać z tych korzyści biznesowe.

Konsekwencje: Autor sugeruje pozytywne podejście będzie przeciwdziałać obecną reakcję wielu menedżerów MŚP - czyli reagowania na zagrożenia społeczne i środowiskowe będą ponosić dodatkowe koszty ich działalności. On opowiada dalsze badania być zakończona w celu sprawdzenia tej hipotezy. 


Keywords


social and environmental risks; sustainable business; embedding sustainable business practice; social entrepreneurship; CSR; Corporate Social Responsibility; Stages of Maturity; The Responsible Business Target; SMEs

Full Text:

PDF

References


Barbon, D., Wiseman, M. (2013), "Focusing capital on the long term", McKinsey & Company.

Daily, T. (2014), "Qaurterly reporting quietly comes to an end", 15 November 2014.

Eccles, R. G, Ioannou, I., Serafeim, G. (2013), “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance”, Harvard Business School, Working Paper 12 – 035.

Elkington, J. (1997), "Cannibals with forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business", Capstorre.

Grayson, D., McLaren, M., Spitzuk, H. (2014), Social Intrapreneurism and all that jazz, Greenleaf.

Jenkins, H. (2006), "Small Business Champions for Corporate Social Responsibility", Journal of Business Ethics, Vol. 67, pp. 241-256.

Rochlin, S., Bliss, R., Jordan, S., Kiser, C. Y. (2015), "Project ROI", Babson College and 10 Sustainablity.

Schumpeter, (2014), "A new green ware", The Economist, August 30th 2014.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism