POSITIVE MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY

Krzysztof Leja

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2015.010

Abstract


Purpose: To demonstrate that contemporary universities may be improved by synthesis of strategic antinomies, i.e. seeking the possibility of combining opposite approaches to solving problems concerning university organization and management.

Findings: That approach discounts the importance of building positive relationships between members of staff and undertaking activities intended to create a situation where the sheer joy of work will dominate in universities. This in turn will promote integration of the academic environment and induce employees to strive for mastery to find pleasure and satisfaction rather than to achieve specific effects of their activity, which eventually will lead to better efficiency. The motivation method used at universities to date turns out to be ineffective; therefore, following the positive thinking idea formulated by Martin Seligman, I propose to apply a synthesis of strategic paradoxes observed in universities and use the results to counteract the noticeable distress of academic communities and replace it with positive thinking, consisting of the aspiration to discover and understand phenomena, the sense of belonging to the academic community and building positive relationships with that community. Such an approach is in agreement with the “philosophy” proposing to replace the dictatorial (“tyranny of OR” (either ‘a’ or ‘b’, but not both at the same time with the “genius of the OR” (both ‘a’ and ‘b’), applied by visionary organizations, such as universities should strive to become.

Limitations: Conservative views and resistance to change of academic circles hamper research but the openness of the management of (some) universities may break down that resistance. conclusions from analyses require empirical verification. 


Keywords


strategic paradoxes; university organization and management; resistance to changes; positive management

Full Text:

PDF

References


Amabile, T. (1996), Creativity in context, Westview Press, Boulder.

Ansoff, H. I. (1985), Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Brandenburger, A. M., Nalebuff, B. J. (1996), Co-opetition, Currency Doubleday, New York.

Cameron, K. S., Dutton, J. E., Quinn, R. E. (Eds.) (2009), Positive Organizational Scholarship. Foundations of a new discipline, Berrett-Koehler Publishers, available at: http:// www.bkconnection.com/static/Positive_Organizational_Scholarship_EXCERPT.pdf (accessed 01 November 2015).

Clark, B. R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon, For IAU Press, Oxford.

Clark, B. R. (2001), “The Entrepreneurial University: New Foundations for Collegiality, Autonomy, and Achievement”, Higher Education Management, Vol. 13 No. 2, pp. 9-24.

Coen, M. D., March, J. G., Olsen, J. P. (1972), “A garbage can model of organizational choice”, Administrative Science Quarterly, Vol. 17 No. 1, pp. 1-25. DOI: http:// dx.doi.org/10.2307/2392088

Csiszentmihalyi, M. (2005), Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Biblioteka Moderatora, Taszów.

Czarniawska, B. (2010), Trochę inna teoria organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

De Witt, B., Meyer, R. (2005), Strategy synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantege, Thomson Learning, London.

Doaldson, Th., Preston, L. E. (1995), “The stakeholder theory of corporation: concepts, evidence, and implications”, The Academy of Management Review, Vol. 20 No.1, pp. 65-91. DOI: http://dx.doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992

Drcker, P. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Biblioteka Nowoczesności, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Freman, R. E. (1984), Strategic Management. A stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge.

Hael, G., Prahalad, C. K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.

Krpski, R. (2009), Strategie elastyczne”, in: Krupski, R., Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E. (Eds.), Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 54-60.

Hart, S. (1992), “An integrative framework for strategy – making process”, Academy of Management Review, Vol. 17 No. 2, pp. 327-351. DOI: http://dx.doi.org/ 10.5465/ AMR.1992.4279547

Hurst, D. K., Rush, J. C., White, R. E. (1989), “Top management teams and organizational renewal”, Strategic Management Journal, Vol. 10 No. 1, pp. 87-105. DOI: http:// dx.doi.org/10.1002/smj.4250100708

Kwiatkowski, S. (2001), ”Szkoły wyższe-przykład organizacji nieinteligentnych?”, in: Tworzenie organizacji, Monografia wydana w sześćdziesiątą rocznicę urodzin A. K. Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.

Kwiek, M. (2015), “The unfading power of collegiality? University governance in Poland in a European comparative and quantitative perspective”, International Journal of Educational Development, Vol. 43, pp. 77-89. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j. ijedudev.2015.05.002

Leja, K. (2011), Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Lewis, M. W. (2000), “Exploring paradox: toward a more comprehensive guide”, Academy of Management Review, Vol. 25 No. 4, pp. 770-776. DOI: http://dx.doi. org/10.2307/259204

Lewis, M. W., Andriopulolos, C., Smith, W. K. (2014), “Paradoxical leadership to enable strategic agility”, California Management Review, Vol. 56 No. 3, pp. 58-60. DOI: http://dx.doi.org/10.1525/cmr.2014.56.3.58.

Mintzberg, H. (1983), Structure in fives. Designing effective organizations, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey.

Morgan, G. (1986), Images of organization, SAGE Publications, London.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Nowe trendy w zarządzaniu, (2006), Positive Organizational Scholarship” – z prof. Rober tem Quinnem rozmawia Karolina Kalinowska-Andrian, e-mentor 1/13.

Nonaka, I., Toyama, R. (2002) “A firm as a dialectical being: towards a dynamic theory of a firm”, Industrial and Corporate Change, Vol. 11 No. 5, pp. 995-1009. DOI: http:// dx.doi.org/10.1093/icc/11.5.995.

Olivier, B. (2010), Nauki o komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Pink, D. (2011), Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Studio Emka, Warszawa.

Prahalad, C. K., Krishnan, M. S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.

Ritzen, J. (2010), A chance for European Universities, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Rozwój w świecie VUCA, available at: http://www.unit4se.pl/artykul/aid/8086/rozwojw-swiecie-vuca (accessed 07 November 2015).

Seligman, M. E. P. (2011), Pełnia życia, Media Rodzina, Poznań.

Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi, M. (2000), “Positive psychology: An introduction”, American Psychologist, Vol. 55 No. 1, pp. 5-14. DOI: http://dx.doi. org/10.1037/0003 – 066X.55.1.5.

Smith, W. K., Lewis, M. W. (2012), “Leadership skills for managing paradoxes”, Industrial and Organizational Psychology, Vol. 5 No. 2, pp. 227-231. DOI: http://dx.doi. org/10.1111/j.1754 – 9434.2012.01435.x

Solska, E. (2008), “Zmierzch kultury uniwersytetu”, in: Leja, K. (Ed.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Gdańsk, pp. 27-29.

Sutton, R. (2003), Twelve weird ideas that work, available at: http://www.bobsutton.typepad.com/my_weblog/2006/08/twelve_weird_id.html (acccessed 31 December 2013).

Taleb, N. N. (2013), Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Kurhaus, Warszawa.

Tushman, M., O’Reilly III, Ch. (1996), “Ambidextrous Organization: Managing Evolutionary and Revolutionary Change”, California Management Review, Vol. 3 No. 4, pp. 8-30. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/41165852.

Vught, F. van, (Ed.) (2009), Mapping the higher education landscape. Towards a European classification of higher education, Springer, Dordrecht.

Wawrzyniak, B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Polska Fundacja Promocji Kadr, Poltext, Warszawa.

Wissema, J. G. (2010), Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, ZANTE, Zębice.

Wit, B. de, Meyer, R. (2007), Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Zawadzki, M. (2014), Deuniwersytetyzacja współczesnego uniwersytetu”, in: Sułkowski, Ł., Zawadzki, M. (Eds.), Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa, pp. 126-129.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism