Vol 11, No 1 (2018)

W roku 2018 mija 450 lat od przełomowej decyzji, podjętej przez karmelitów z inspiracji św. Matki Teresy
od Jezusa, aby rozpocząć życie według reguły pierwotnej. Z tej okazji publikujemy artykuł o. Ciro Garcii Fernandeza, który odwołując się do życia i twórczości szeregu sztandarowych świętych i błogosławionych, ukazuje charyzmat Karmelu terezjańskiego na podstawie ich duchowych dróg – itinera spiritualia. W ten sposób autor doskonale wpisał się w profil naszego czasopisma, które zgodnie ze swoim tytułem stawia sobie za cel prezentację teologii duchowości wyrażonej w życiu konkretnych osób. W tym kluczu należy odczytywać dwa artykuły poświęcone życiu św. Rafała Kalinowskiego autorstwa O. Jerzego W. Gogoli oraz p. Eugeniusza Wilkowskiego. O. Krzysztof Pawłowski prezentuje natomiast sposoby interpretacji tajemniczej choroby, która dotknęła św. Teresę z Lisieux. O. Rafał A. Wilkowski na podstawie nowych dokumentów Stolicy Apostolskiej stosując metodę teologiczną i prawno-dogmatyczną ukazuje, jak winna być rozumiana autonomia i komunia w klasztorach karmelitanek bosych. Niniejszy numer „Itinera Spiritualia” zamyka artykuł o tematyce biblijnej o. Krzysztofa Bielińskiego CSsR, poświęcony „Darowi Ducha Świętego i jego implikacjom etycznym dla wspólnoty Kościoła na podstawie Dz 2, 1–41”

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## PDF ()

Spis treści

Wprowadzenie

Piotr Nyk
PDF
7-10

Artykuły

Ciro García Fernández
PDF
13-40
Jerzy Wiesław Gogola
PDF
41-50
Eugeniusz Wilkowski
PDF
51-71
Krzysztof Pawłowski
PDF
73-91
Albert Stanisław Wach
PDF
93-135
Rafał Aleksander Wilkowski
PDF
137-169
Krzysztof Bieliński
PDF
171-198

Recenzje

Piotr Nyk
PDF
191-193


Partnerzy platformy czasopism