Informacje dla bibliotekarzy

Istnieje możliwość prenumeraty wersji drukowanej naszego pisma. W przypadku prenumeraty Wydawnictwo Karmelitów Bosych oferuje ceny promocyjne. Cena pojedynczego numeru, poza prenumeratą, waha się pomiędzy 24 a 27 zł (szczegóły tutaj -http://wkb-krakow.pl/itinera-spiritualia/656-itinera-spiritualia-2011.html). 

Kontakt 

Wydawnictwo Karmelitów Bosych

ul. Z. Glogera 5

31-222 Kraków

tel. (012) 416 85 00
fax: (012) 416 85 02
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl

Wcześniejsze numery czasopisma, w wersji drukowanej, można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa Karmelitów Bosych (tutaj - http://wkb-krakow.pl/itinera-spiritualia/656-itinera-spiritualia-2011.html).

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania naszego czasopisma do zbiorów elektronicznych czasopism znajdujących się w zasobach danej biblioteki akademickiej czy publicznej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że otwarty system publikacji tego czasopisma jest przydatny dla samych bibliotek jako narzędzie zarządzające czasopismami (zobacz Open Journal Systems).Partnerzy platformy czasopism