Jerzy W. Gogola, Św. Jan od Krzyża dzisiaj. Doktryna sanjuanistyczna w świetle współczesnej duchowości, Kraków (Wydawnictwo Karmelitów Bosych) 2018, s. 264.

Piotr Nyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/19543

Abstrakt


Autor książki, Jerzy W. Gogola prezentuje podejście dotąd nie spotykane, w centrum umieszczając zainteresowania współczesnego wierzącego z jego powołaniem do świętości. Wyjaśnia jednocześnie ogólną strukturę współczesnej duchowości jako nauki, w którą doskonale wpisuje się św. Jan od Krzyża. Czyni to językiem prostym,czytelnym dla współczesnego wierzącego, mimo że pozycja posiada charakter naukowy. Zajmując się zawodowo teologią duchowości, odczytuje myśl Wielkiego Mistyka w świetle zasad tej nauki, co sprawia, że czytelnik łatwiej może się zorientować,który moment drogi duchowej Jan od Krzyża wyjaśnia w danym dziele.

Słowa kluczowe


Jerzy W. Gogola; Jan od Krzyża; zakon karmelitów; duchowość; mistyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


MACHNIAK J., Przedmowa, w: GOGOLA J. W. , Św. Jan od Krzyża dzisiaj. Doktryna sanjuanistyczna w świetle współczesnej duchowości, Kraków (Wydawnictwo Karmelitów Bosych) 2018, s. 5-7.

GOGOLA J. W. , Św. Jan od Krzyża dzisiaj. Doktryna sanjuanistyczna w świetle współczesnej duchowości, Kraków (Wydawnictwo Karmelitów Bosych) 2018.

GARRIGOU-LAGRANGE R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, t. 2, Warszawa 1962.

RUIZ SALVADOR F., Św. Jan od Krzyża. Pisarz – pisma – nauka, Kraków 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


www.kid.edu.pl

Partnerzy platformy czasopism