Dar Ducha Świętego i jego implikacje etyczne dla wspólnoty Kościoła na podstawie Dz 2, 1-41

Krzysztof Bieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/IS.2018.007

Abstrakt


The article speaks about the significance which the coming of the Holy Spirit had for the early Church. The first part of the text, which focuses on the Pentecost narration (Acts 2:1–13), shows that in the theology of the Acts of the Apostles the phenomenon of the Pentecost marks the moment when the first disciples of the Risen Christ open to a language hitherto unknown to them, to a sign and the outer manifestation of a new heart. Thanks to the outpouring of the Holy Spirit, the community of the disciples became the Church. The gift of the Spirit gave them the creative ability to communicate despite human differences, dissolved the barriers between them and brought about their unity.

Słowa kluczowe


Zesłanie Ducha Świętego; dar; pneumatologia narratywna Łukasza; orędzie etyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOTTINI G.C., Introduzione all’opera di Luca. Aspetti teologici, Milano 2011.

CANTALAMESSA R., Tajemnica Pięćdziesiątnicy, Wrocław 2002.

CORTESI A., Atti degli Apostoli oggi: una proposta di lettura in un’epoca di crisi, Firenze 2013.

DYK S., Duch, Słowo, Kościół. Biblijny model ewangelizacji, Lublin 2007.

JANKOWSKI A., Duch Święty Dokonawca zbawienia. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, Kraków 2003.

JAN PAWEŁ II, Encyklika Dominum et Vivifi cantem o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, Rzym 1986.

KUDASIEWICZ J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.

MARGUERAT D., Gli Atti degli apostoli, t. 1: 1–12, Bologna 2011.

MIELCAREK K., Żydowskie święto Pięćdziesiątnicy w perspektywie św. Łukasza (Dz 2,

–41), „Roczniki Teologiczne” 1 (2003), z. 1, s. 67–78.

PESCH R., Die Apostelgeschichte (Apg 1–12) (EKK 5/1), Neukirchen-Vluyn – Zürich

ROSSÉ G., Atti degli Apostoli commento esegetico e teologico, Roma 1998.

SCALABRINI P.S., Spirito e nuova alleanza nel Primo Testamento, „Parola, spirito e vita”

(1998), s. 43–62.

VIDAL M., Nuova morale fondamentale. La dimora teologica dell’etica, Bologna 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


www.kid.edu.pl

Partnerzy platformy czasopism