Autonomia i komunia w Karmelu terezjańskim w świetle Konstytucji apostolskiej "Vultum Dei quaerere" i Instrukcji wykonawczej "Cor orans".

Rafał Aleksander Wilkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/IS.2018.006

Abstrakt


Autonomy is a very complex term and both the apostolic constitution Vultum Dei quaerere and the implementing instruction Cor orans clearly illustrate this. Autonomy is not to be understood only in the perspective of the independence of the monasteries one from another, nor in the perspective of the independence of the monasteries from the male branch of the Order and the bishops. It is to be understood especially in the perspective of their capacity to continue living independently. This means being able to assume responsibly various vital functions in community (governance, formation, administration of goods) and being able to make good decisions. Autonomy is not granted; it is recognized. However, it is recognized in accordance with the actualsituation of the community.

Słowa kluczowe


autonomia; komunia; federacja; konstytucja apostolska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ALVAREZ T., Federation of Carmels considered according to the thought of St Teresa, Roma 2000.

CANNISTRÀ S., The heart of the carmelite mission (Marriottsville 2014), pro manuscripto.

CANNISTRÀ S., The relationship between the discalced carmelite monasteries and the Holy See (Dublin 2013), pro manuscripto.

Deklaracje dla odpowiedniego przystosowania „Pierwotnych” Konstytucji mniszek bosych N. Maryi P. z Góry Karmelu podług wskazań Soboru Watykańskiego II,

Warszawa 1977.

DORTEL-CLAUDOT M., Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vita consecratae, „Periodica” 79 (1990), s. 663–683.

FRANCISZEK, Konstytucja apostolska Vultum Dei quaerere, Watykan, 29 czerwca 2016.

JAN PAWEŁ II, List do Br. Felipe Sainz de Baranda z okazji Roku Terezjańskiego (14 października 1981), pro manuscripto.

KONGREGACJA DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Cor orans. Instrukcja wykonawcza do konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere o życiu kontemplacyjnym żeńskim, Watykan, 1 kwietnia 2018.

MACCISE C., Asociaciones y federaciones (Bani, 6–11 marca 2006), pro manuscripto.

PEPE O., Aspectos jurídicos de la constitución apost. del Papa Francisco sobre la vida contemplativa femenina „Vultum Dei quaerere” (Rzym, 28–30 października 2016), pro manuscripto.

PIUS XII, Constitutio apostolica Sponsa Christi de sacro monialium instituto promovendo, AAS 43 (1951), s. 5–21.

Reguła i Konstytucje Mniszek Bosych Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel, potwierdzone przez Ojca św. Jana Pawła II 8 XII 1990.

Reguła i Konstytucje Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przystosowane według wskazań Soboru Watykańskiego II i norm obowiązującego prawa kanonicznego, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1991 roku, Kraków 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


www.kid.edu.pl

Partnerzy platformy czasopism