Ku filozofii przyjaźni. W dialogu z Platonem, Arystotelesem i św. Teresą od Jezusa. Część III.

Albert Stanisław Wach

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/IS.2018.005

Abstrakt


The article constitutes the third part our study of the philosophy of friendship. It presents a sort of dialogue between three great experts in this field: Plato, Aristotle and St Teresa of Avila. They gave testimony to the central place of the idea of friendship in their respective times, and they help modernity to retrieve it. The first point in the third part of this study takes up again the question of the interpersonal relationships, and, specifically, describes various types of friendship (3.4). St Teresa distinguishes only two types of friendship, whereas Aristotle speaks of three. Their reflections have an existential value in that they help us to distinguish authentic from inauthentic forms of friendship.The study proceeds by considering friendship as virtue (3.5) and friendship as affection (or passion) (3.6). These two concepts are fundamental for understanding friendship as such. The first (virtue) brings out the ideal significance of friendship.The second (passion) speaks of its significance in reality. These meanings are distinct, but not opposed.The final point of this study, and the final element in the dialogue between Teresa and Aristotle, picks up again the question of the two related but distinct concepts, namely “friendship” and “love” (3.7).

Słowa kluczowe


dobro; przyjaźń; miłość; cnota; uczucie; etyka; przykazanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ARYSTOTELES, Etyka nikomachejska. Etyka wielka. Etyka eudemejska, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. V, Warszawa 2000.

PLATON, Dialogi, t. I–II, Kęty 1999.

TERESA OD JEZUSA, Droga doskonałości, w: taż, Dzieła, t. II, Kraków 1987, s. 5–217.

ALVAREZ T., Amigos. Amistad. Amor, w: Diccionario de Santa Teresa. Doctrina e Historia, red. T. Alvarez, Burgos 2006, s. 38–49.

CALDARONE R., Eros decostruttore. Metafi sica e desiderio in Aristotele, Genova 2001.

DANANI C., L’amicizia degli antichi. Gadamer in dialogo con Platone e Aristotele, Milano 2003.

FERMANI A., L’etica di Aristotele. Il mondo della vita umana, Brescia 2012.

GADAMER H.-G., Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem, Kęty 2002.

GADAMER H.-G., Przyjaźń i poznanie siebie. O roli przyjaźni w greckiej etyce, w: tenże, Teoria, etyka edukacja. Eseje wybrane, Warszawa 2008, s. 143–156.

HERER M., Pochwała przyjaźni, Warszawa 2017.

JANUSIEWICZ W., La sapienza è amicizia nella Summa Theologica di Tommaso d’Aquino, Roma 2012.

LEWIS C.S., Przyjaźń, w: tenże, Cztery miłości, Printed in Poland 1983, s. 75–116.

MASPERO G., Dell’amicizia con Dio nel pensiero greco: paradosso e paradigma dell’amore tra filosofia e teologia, w: Philia. Rifl essioni sull’amicizia, red. M. D’Avenia, A. Acerbi, Roma 2007, s. 273–279.

NUSSBAUM M., Terapia del desiderio. Teoria e pratica nell’etica ellenistica, Milano 1998.

NUSSBAUM M., La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella fi losofi a greca, Bologna 2016.

PELLEGRINI G., Il bene e l’apparenza. Aristotele, l’amicizia e i limiti della morale, Roma 2008.

SMOLAK M., Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa, Kraków 2013.

SPAEMANN R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Lublin 1997.

TATARKIEWICZ W., Trzy etyki: studium z Arystotelesa, w: tenże, Dobro i oczywistość, Lublin 1989, s. 209–225.

VANIER J., Il sapore della felicità. Alle basi della morale con Aristotele, Bologna 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


www.kid.edu.pl

Partnerzy platformy czasopism