Vol 30, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

Tomasz Wójcik, Krystyna Towpasz
PDF
9-19
Oleksandr Lukash, Iryna Miroshnyk, Oleksandr Yakovenko, Svitlana Strilets
PDF
21-33
Vladimir Аndreevich Usoltsev, Seyed Omid Reza Shobairi, Viktor Petrovich Chasovskikh
PDF
35-46
Basa T. Rumahorbo, Henderina J. Keiluhu, Baigo Hamuna
PDF
47-54
Simeon Lukanov, Borislav Naumov
PDF
55-60
Arystanbek Yeshiayev, Moldir Turaliyeva, Gulmira Elibaeva, Elmira Alibayeva, Amina Dauylbay
PDF
61-66
Marzena Suchocka, Katarzyna Kostrzewa
PDF
67-75


Partnerzy platformy czasopism