Influence of graduation towers in Inowrocław Spa Park (Poland) on chemical parameters of Mollic Gleysols

Magdalena Krzyżaniak-Sitarz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-011-0021-8

Abstract


Calcium was the dominant element in the sorption complex of the analysed soils, regardless of the location of a soil profile. Moreover, in most of the endopedons, the concentration of Ca2+ was two or even three times higher than in non-saline soils, which were not affected by anthropopressure. One should, however, emphasize the fact that graduation towers are significant but not the dominant source of calcium in the analysed soil profiles. The concentration of Ca2+ is also strongly affected by the vicinity of the urban area and lime plants, as well as by the composition of the parent rock. The soils of the Spa Park in the town of Inowrocław are Mollic Gleysols with the elevated content of sodium, which together with a small amount of atmospheric precipitation and a constant inflow of sodium from the graduation towers, can bring about negative changes in their physical properties and the composition of the sorption complex. This negative influence of sodium cations can be counterbalanced by a high content of calcium ions. Among water-soluble anions, chloride anions had the highest concentration. The concentration of Cl- in the aqueous soil solution was increasing together with the depth of profiles and was significantly decreasing with the increasing distance from the graduation towers. Moreover, in the profiles located near the graduation towers, the concentration of chlorides in all soil horizons was higher than the permissible limit of 10 mg∙100 g-1.

Keywords


anthropopressure; graduation towers; soil salinity

Full Text:

PDF

References


Cieśla W., 1961, Właściwości chemiczne czarnych ziem kujawskich na tle środowiska geograficznego [Chemical properties of chernozems in relation to the geographical environment of the Kuyavia region], Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Pr. Kom. Nauk Roln. i Leśnych 8: 4.

Czerwiński Z., Pracz J. & Piątek A., 1984, Wpływ odpadów z Janikowskich Zakładów Sodowych na tereny rolnicze [Influence of wastes from the Janikowo Soda Works on agricultural areas], Rocz. Glebozn. 35 (3/4): 87-105.

Hulisz P., 2003, Soil salinity in the vicinity of Inowrocław (Poland) due to the effect of soda industry, Abstracts, SUITMA Conference, Nancy: 159-160.

Hulisz P., 2007, Wybrane aspekty badań gleb zasolonych w Polsce [Selected aspects of the research on saline soils in Poland], SOP, Toruń.

Krzyżaniak-Sitarz M., 2008, Wpływ antropopresji na właściwości fizykochemiczne gleb w Parku Zdrojowym w Inowrocławiu [Influence of anthropopressure on physicochemical properties of soils in the Spa Park in Inowroclaw], Ekologia i Technika 16 (4): 181-189.

Kwasowski W., 1996, Zasolenie gleb i skład jonowy soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie w rejonie wpływu elektrociepłowni Siekierki [Soil salinity and ionic composition of readily water-soluble salts in the region influenced by CHP Siekierki], Rocz. Glebozn, 47: 145-152.

Latour T., Czajka K., Drobnik M. & Sziwa D., 2004, Badania mikroklimatu w strefie przytężniowej w Inowrocławiu [Studies on microclimate in the area of Inowroclaw Spa Park], PZH, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych, Poznań.

Rytelewski J., Kasińska D., Poradziński M., Przedwojski R. & Wróbel R., 1988, Chemizm gleb rozmieszczonych wzdłuż rurociągów solankowych w rejonie Inowrocławia [Chemism of the soils distributed along brine pipelines in the district of Inowrocław], Zesz. Nauk. ART, Olsztyn, Rolnictwo 45: 35-41.

Rytelewski J., Przedwojski R. & Poradziński M., 1986, Wpływ zakładów chemicznych na zasalanie gleb [Effect of chemical plants on soil salinity], [in:] Problematyka gleb zasolonych na Kujawach w aspekcie ich rekultywacji, Mat. Konferencyjne, Inowrocław 1: 14-33.

van Reeuwijk L. P., 2002, Procedures for soil analysis, ISRIC, FAO, sixth edition, Wageningen.
Partnerzy platformy czasopism