Taxonomic diversity of mosses in the area of graduation towers in the town of Ciechocinek

Wanda Gugnacka-Fiedor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-011-0008-5

Abstract


The floral research on bryophytes was conducted in 2010 and 2011 in the area of three graduation towers in the Spa Park, as well as in the nature reserve of halophytes in Ciechocinek, in the Kujawy region. The research revealed the presence of numerous moss species - 84 species, including five partially protected and three strictly protected ones. Nine species were recognized as the most frequent taxa within the research area, including 4 species of orthotropic mosses and 5 species of plagiotropic mosses.

Keywords


flora; bryophytes; species richness; protected species; salt production; saline meadows; nature reserve of halophytes

Full Text:

PDF

References


Nienartowicz A. & Warot L., 2001, Ochrona halofitów na Kujawach a zrównoważony rozwój [Protection of halophytes in Kujawy region and sustainable development]. Przegląd Przyrodniczy [Natural Review], Wyd. Lubuski Klub Przyr., 2002: 3-10.

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H., 2003, Katalog mchów Polski [Census catalogue of Polish Mosses], Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.

Szafran B., 1957, 1961, Mchy t. 1, 2 [Mosses, vol. 1, 2], PWN, Warszawa.

Wilkoń-Michalska J., 1963, Rezerwat halofilów w Ciechocinku i jego znaczenie [The reserve of halophytes in the town of Ciechocinek and its significance], Chronimy Przyrodę Ojczystą, XIII.

Wilkoń-Michalska J., 1963, Halofity Kujaw [Halophytes of Kujawy, in Polish with English summary], Stud. Soc. Toruń., Toruń.

Wilkoń-Michalska J., 1970, Zmiany sukcesyjne w rezerwacie halofitów „Ciechocinek” w latach 1954-1965 [Plant succession in the halophyte reserve “Ciechocinek” between 1954-1965, in Polish with English summary], Ochrona Przyrody 35: 25-51.

Wilkoń-Michalska J., Nienartowicz A. & Piernik A., 1997. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów solniskowych na Kujawach [The structure and functioning of salt marsh ecosystems in the Kujawy Region], [in:] W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (eds.) Dynamika i ochrona roślinności Pomorza [Dynamics and protection of vegetation in Pomerania] Bogucki Wyd.

Nauk., Gdańsk-Poznań: 65-72.

Wilkoń-Michalska J., Nienartowicz A. & Załuski T., 1993. Zmiany alfa i beta-diversity w rezerwacie halofitów „Ciechocinek” [Changes in Alfa and Beta diversity in the reserve of halophytes “Ciechocinek”], [in:] A. Kostrzewski (ed.) Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego [Integrated monitoring of environment], PIOŚ, Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, Warszawa: 259-270.




Partnerzy platformy czasopism