Algae flora of graduation towers in the town of Ciechocinek

Marta Luścińska, Malwina Gadziemska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-011-0007-6

Abstract


The research was focused on algae occurring on wooden constructions of three graduation towers, which are the main elements of historical salt production technology, located in the health-resort of Ciechocinek in the region of Kujawy. The research also included algae occurring in reservoirs with brine condensed on graduation towers, as well as algae from puddles and the soil under the graduation towers. 52 algae taxa were recorded in the collected material. Representatives of the following phyla were distinguished: 5 taxa of Cyanoprokaryota, 46 taxa of Heterokontophyta (including 44 taxa of diatoms) and 7 taxa of Chlorophyta. Samples from the sites with brine of the lowest salt concentration (4%) turned out to be the most abundant in species.

Keywords


halophylic algae; diatoms Chlorophyta; Dunalulla; brine; saline soils

Full Text:

PDF

References


Borowitzka M. A. & Siva Ch. J., 2007, The taxonomy of the genus Dunaliella (Chlorophyta, Dunaliellales) with emphasis on the marine and halophilic spiecies, J. Appl. Phycol. 19: 567-590. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10811-007-9171-x

Janiak I., 1992, Fykoflora wód i siedlisk zasolonych Kujaw, praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, [Phycoflora of waters and saline habitats in the region of Kujawy, Master’s thesis, Nicolaus Copernicus University in Toruń, the Faculty of Biology and Earth Sciences], Toruń.

Kącki Z., 1983, Badania hydrobiologiczne wód słonych Ciechocinka [Hydrobiological research on saline waters in the town of Ciechocinek], Włocławek.

Kącki Z., 2001, Ciechocinek dzieje uzdrowiska, [The town of Ciechocinek - the history of the health-resort], Lega, O. W. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek: 202-209.

Kozłowski W., 1890, Przyczynek do flory wodorostów okolic Ciechocinka [Monograph on the algae flora in the vicinity of Ciechocinek], Pamiętnik Fizjograficzny AU 10: 245-249.

Liebetanz B., 1925, Hydrobiologische Studien an Kujawischen Brackwassen, Bull. de 1, Ac. Pol. des Sc. et des Lette, Cl. Des Sc. Math. Nat., Ser. B.

Namysłowski B., 1922, Studia hydrobiologiczne [Hydrobiological studies], Prace Kom. Mat.-Prz., t.1, Seria B, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań: 48-64.

Piernik A., 2004, Natura 2000: Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO) dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjalnych obszarów ochrony (SOO) [Standard Data Form for Special Protection Areas (SPA) for sites eligible for identification as Sites of Community Importance (SCI) and for Special Areas of Conservation (SAC)] http://www.ecoportal.com.pl/siedliska/ciechocinek.pdf

Vinagrodova O. M. & Darienko T. M., 2008, Terrestrial algae of hypersaline environments of the Central Syvash Island (Kherson Region, Ukraine), Biologia 63 (6): 813-823. http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=000261401600009&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3
Partnerzy platformy czasopism