Wolves in the Toruń Basin

Piotr Sewerniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-010-0015-4

Abstract


The present wolf population of the Toruń Basin is one of the very few that exist in the central and the western part of Poland. Wolves populated the region at the turn of the 20th and 21st centuries, and at least since 2004 they reproduced in the forests on both sides of the Vistula River. The population from the Toruń Basin is probably an important source of wolves that colonize Western Poland and spread to Western Europe. However, the human pressure on the environment is continuously increasing in the Toruń Basin, therefore the future stability of the existence of wolves in the region is uncertain. The aim of the paper is to present the main data on the occurrence of wolves in the Toruń Basin, together with the main human threats to the wolf population in this region.

Keywords


Canis lupus; the Toruń Basin; the Bydgoszcz Primeval Forest; predators; Poland

Full Text:

PDF

References


Andrzejewski H. & Wołk K., 1991, Wilk Canis lupus L. w okolicach Torunia [Wolf Canis lupus L. in the vicinity of Toruń], Przegl. Zoologiczny 35(3-4): 393-396.

Bednarek R. & Jankowski M., 2006, Gleby [Soils], [in:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, Sz. Burak (eds.), Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza [The city of Toruń and the surroundings. Nature monograph], Wyd. UMK, Toruń: 153-175.

Bereszyński A., 1998, Wilk w Polsce i jego ochrona [Wolf in Poland and its protection], Wyd. AR, Poznań.

Jędrzejewska B. & Jędrzejewski W., 2001, Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej [Ecology of predators in the Białowieża Primeval Forest], PWN, Warszawa.

Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H. & Ruprecht A. L., 1992, Wolf predation and snow cover as mortality factors in the ungulate community of the Białowieża National Park, Poland, Oecologia 90: 27-36.

Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H., Schmidt K., Zub K. & Musiani M., 2000, Prey selection and predation by wolves in Białowieża Primeval Forest, Poland, Journal of Mammalogy 81: 197-212.

Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K. & Jędrzejewska B., 2002, Wilk i ryś w Polsce - wyniki inwentaryzacji w 2001 roku [The wolf and the lynx in Poland - results of a census conducted in 2001], Kosmos 51(4): 491-499.

Kowalski Z., 1953, Wilk i jego zwalczanie [Wolf and its controlling], PWRiL, Warszawa.

Krzemień Z., 2008, Wilcze powroty [Wolf returns], Nemrod, Kwartalnik Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy 1 (30): 4-8.

Łogin M., 2007, Wilki u wrót miasta [Wolves at the city gate], Łowiec Polski 2007(1): 20-21.

Mastyński Z., 1964, Inwazja dużych zwierząt na Województwo Bydgoskie [Invasion of big animals in the Bydgoszcz Province], Wrzechświat 12 (1960): 266-267.

Mastyński Z., 1967, Fauna Województwa Bydgoskiego wzbogaca się w ostatnich latach [Fauna of the Bydgoszcz Province has beenn enriched in the last several years], Wrzechświat 12 (1993): 295-297.

Nowak S. & Mysłajek R. W., 2006, Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami [Handbook of protection of domestic animals against wolves], the Association for Nature WOLF, Twardorzeczka.

Nowak S., Mysłajek R. W. & Jędrzejewska B., 2005, Patterns of wolf Canis lupus predation on wild and domestic ungulates in the Western Carpathian Mountains (S Poland), Acta Theriologica 50(2): 263-276. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF03194489

Okarma H., 1997, Monografie przyrodnicze. Wilk [Nature monographs. Wolf], Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Sewerniak P., 2008, Wilki w Puszczy Bydgoskiej [Wolves in the Bydgoszcz Primeval Forest], Las Polski 1: 14-15.

Suchocki S., 1926, Rzadka zdobycz [A rare prey], Przegląd Leśniczy 4: 231-232.

Śmietana W. & Klimek A., 1993, Diet of wolves in the Bieszczady Mountains, Poland, Acta Theriol. 38: 245-251.
Partnerzy platformy czasopism