The possibility of application of Sørensen and Renkonen indexes in the study of winter avifauna in small plots of the urban green areas

Tomasz Brauze, Jacek Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-009-0007-y

Abstract


Quantitative studies of winter avifauna (1999/2000) were conducted in three fragments of urban green areas in central Poland. Two observers independently controlled three plots six times, doing two subsequent counts (10 ha/1.5 hour) on the same day. All visits that were carried out in the same plot by the same observer during the same time of day were defined as a "survey". Differences between maximum and minimum values of similarity in species composition (Sørensen index - QS) and dominance structures (Renkonen index - Re) between two plots during all "surveys" ranged from 8.4 to 11.9% (QS) and from 11.8 to 22.4% (Re). Coefficients of variation (CV) for values of Sørensen and Renkonen indexes obtained for similarity of winter avifauna between two plots during all "surveys" ranged from 4.9 to 7.6% (QS) and from 8.9 to 14.1% (Re). Significant differences were found in one case between values of similarity in species composition (QS) obtained by two observers between two different plots (Mann-Whitney test, U = 0.0, n = 8, P = 0.02). The results show that there is no possibility to estimate clearly the similarity of dominance structure (Re) and, to a lesser degree, species composition (QS) of winter avifauna between two small fragments of the urban green areas.

Keywords


Sørensen index; Renkonen index; species composition; winter avifauna; urban avifauna

Full Text:

PDF

References


Biaduń W., 1994, Winter avifauna of urban parks and cemeteries in Lublin (SE Poland), Acta Ornithol. 29: 15 - 27.

Biaduń W., 1996a, Ptaki lęgowe i zimujące osiedli mieszkaniowych w Lublinie [Breeding and wintering avifauna of the housing estates in Lublin], Notatki Ornitol. 37: 83 - 95.

Biaduń W., 1996b, Ptaki ogródków działkowych w Lublinie [Avifauna of the allotment gardens in Lublin], Notatki Ornitol. 37: 247 - 258.

Brauze T. & Zieliński J., 2003, Intrapersonalne i interpersonalne różnice pomiędzy wynikami ilościowych badań zimowych nad awifauną wybranych gatunków krukowatych Corvidae w zieleni miejskiej [Intra- and inter-personal differences in results of quantitative winter studies on selected species of corvids Corvidae in urban green areas], [in:] A. Przystalski & B. Wilczyńska (eds.), Zoologia na progu XXI wieku [Zoology at the beginning of the 21st century], PZITS, Toruń: 96 - 97.

Brauze T. & Zieliński J., 2004, Bogactwo gatunkowe i wykrywalność gatunków awifauny zimowej na niewielkich powierzchniach zieleni miejskiej [Species richness and detectability of winter avifauna species on small urban green areas], [in:] P. Indykiewicz & T. Barczak (eds.), Fauna miast Europy Środkowej XXI wieku [Urban fauna of Central Europe in the 21st century], LOGO, Bydgoszcz: 531 - 536.

Brauze T. & Zieliński J., 2006, Are winter species composition and abundance censuses of birds in small urban green areas comparable?, Acta Ornithol. 41: 93 - 101. DOI: http://dx.doi.org/10.3161/068.041.0205

Brewer R., 1978, A comparison of three methods of estimating winter bird populations, J. Field Ornithol. 49: 252 - 261.

Clergeau P., Jokimäki J. & Savard J.-P. L., 2001, Are urban bird communities influenced by the bird diversity of adjacent landscapes?, J. Appl. Ecol. 38: 1122 - 1134.

Donald P. F., Haycock D. & Fuller R. J., 1997, Winter bird communities in forest plantations in western England and their response to vegetation, growth stage and grazing, Bird Study 44: 206 - 219. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00063659709461056

Fannes C. A. & Bystrak D., 1981, The role of observer bias in the North American breeding bird survey, [in:] C. J. Ralph & J. M. Scott (eds.), Estimating the numbers of terrestrial birds, Stud. Avian Biol. 6: 353 - 359.

Górska E. & Górski W., 1980, Zimowanie ptaków w Poznaniu [Birds wintering in Poznań], Acta Ornithol. 17: 271 - 295.

Jokimäki J. & Suhonen J., 1998, Distribution and habitat selection of wintering birds in urban environments, Landsc. Urban Plann. 39: 253 - 263. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(97)00089-3

Källander H., Nilsson S. G. & Svensson S., 1977, The Swedish Winter Bird Census Programme, Pol. Ecol. Stud. 3: 77 - 88.

Luniak M., 1980, Birds of allotment gardens in Warsaw, Acta Ornithol. 17: 297 - 319.

Nilsson S. G., 1974, Methods of estimating bird population densities during the winter, Ornis Scand. 5: 37 - 46. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(97)00089-3

Rosenstock S. S., Anderson D. R., Giesen K. M., Leukering T. & Carter M. F., 2002, Landbird counting techniques: current practices and an alternative, Auk 119: 46 - 53.

Tomiałojć L., 1970, Badania ilościowe nad synantropijną awifauną Legnicy i okolic [Quantitative studies on the synanthropic avifauna of Legnica and its environs], Acta Ornithol. 12: 293 - 392.

Tomiałojć L., 1974, Charakterystyka ilościowa lęgowej i zimowej awifauny lasów okolic Legnicy (Dolny Śląsk) [The quantitative analysis of the breeding and winter avifauna of the forests in the vicinity of Legnica (Lower Silesia)], Acta Ornithol. 14: 59 - 97.

Tomiałojć L., 1992, Czy wyniki metody kartograficznej są porównywalne pomiędzy oddzielnie pracującymi, niedoświadczonymi obserwatorami? [Are the mapping technique results comparable between inexperienced observers working independently?], Notatki Ornitol. 33: 131 - 139.
Partnerzy platformy czasopism