Dina lineata (O.F. Müller, 1774) – an interesting species of leech in astatic reservoirs of the city of Olsztyn and its surroundings

Ewa Ropelewska, Aleksander Bielecki, Stanisław Czachorowski, Marcin Ropelewski, Jerzy Dziejowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ecoq-2013-0008

Abstract


The aim of the presently study was to provide information about the occurrence of Dina lineata in selected reservoirs of the city of Olsztyn and its surroundings. The material was collected applying the qualitative method. The leeches were found in the overflows of Olsztyn lakes (Skanda Lake and Redykajny Lake) and small astatic midfield reservoir near Samławki.

Keywords


Erpobdellidae, occurrence, ephemeral reservoirs, backwaters

Full Text:

PDF

References


Agapow L. & Nadobnik J., 2006, Fauna of leeches (Hirudinea) in postglacial tarns in the Dobiegniewskie Lakeland, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 3: 13-18.

Bielecki A., 1978, Herpobdella (Dina) stschegolewi Lukin et Epstein, 1960 (Hirudinea, Herpobdellidae) – nowy gatunek dla fauny Polski [Herpobdella (Dina) stschegolewi Lukin et Epstein, 1960 (Hirudinea, Herpobdellidae) – the new species for Poland], Przegląd Zoologiczny XXII, 2: 140-143.

Bielecki A., Cichocka J. M., Jeleń I., Świątek P. & Adamiak-Brud Ż., 2011a, A checklist of leech species from Poland, Wiadomości Parazytologiczne 57(1): 11-20.

Bielecki A., Świątek P., Cichocka J., Ropelewska E., Jeleń I. & Adamiak-Brud Ż., 2011b, Pijawki (Hirudinida) wód powierzchniowych Olsztyna [Leeches (Hirudinida) of the surface waters in Olsztyn], Forum Faunistyczne 1(1): 12-34.

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. & Skibińska E., 2004, Fauna of Poland, Characteristic and checklist of species, Vol. I. Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warsaw.

Hajduk Z., BieleckiA. & Hajduk D., 1985, Fauna Hirudinea słonawych jezior Modła i Wicko [Fauna of Hirudinea of Modła and Wicko brackish lakes], Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław, Prace Zoologiczne 599(13): 59-66.

Jażdżewska T. & Wiedeńska J., 2002, Hirudinea, [in:] Z. Głowaciński (ed.), Red List of Threatened Animals in Poland, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 144- 145.

Kalbe L., 1966, Zur Okologie und Saprobiewertung der Hirudinea im Havelgebiet, Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie 51(2): 243- 277.

Kubová N., Schenková J. & Horsák M., 2013, Environmental determinants of leech assemblage patterns in lotic and lenitic habitats, Limnologica 43: 516-524. DOI 10.1016/j.limno.2013.05.001

Lukin E. J. & Epstein V. M., 1960, Pijavki Baikala, Kh soveshch. po parazitol. probl. i prirod-noochag. bolezhjam 2: 189-190.

Lukin E. J, 1976, Pijawki. Fauna SSSR, Academy of Science of the SSSR, Leningrad.

Mann K. H., 1952, A revision of the British leeches of the family Erpobdellidae, with a description of Dina lineata (O. F. Müller, 1774), a leech new to British fauna, Proceedings of the Zoological Society of London 122(2): 395-406.

Prost M., 1966, Monogenoidea, Katalog Fauny Polski, IV (1): 1-31. Siddall M. E., 2002, Phylogeny of the leech family Erpobdellidae (Hirudinida: Oligochaeta), Invertebrate Systematics 16: 1-6.

Sket B., 1986, Hirudinea, [in:] L. Botosaneanu (ed.), Stygofauna Mundi, University of Amsterdam, Institute of Taxonomic Zoology, Amsterdam: 250-253.

Sket B., Dovč P., Jalžić B., Kerovec M., Kučinić M. & Trontelj P., 2001, A cave leech (Hirudinea, Erpobdellidae) from Croatia with unique morphological features, Zoologica Scripta 30: 223-229. DOI: 10.1046/j.1463-6409.2001.00065.x

Zettler M. L. & Daunys D., 2007, Long-term macrozoobenthos changes in a shallow boreal lagoon: Comparison of a recent biodiversity inventory with historical data, Limnologica 37: 170-185. DOI 10.1016/j.limno.2006.12.004
Partnerzy platformy czasopism