Hazards of excessive use of bark mulch in green areas

Szymon Łukasiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ecoq-2013-0006

Abstract


Bark mulch has been a popular additive in production and preparation of traditional garden soils. Being a porous material, it improves soil structure and ventilation. It has also become a valuable component of substrates, particularly for coniferous plants. Recently bark mulching of large areas has become increasingly common. The volume of bark mulch used for such purposes is very large. Bark is characterised by for high content of e.g. heavy metals, such as manganese, aluminum, zinc, cadmium or lead. After mineralization, elements introduced to soil will change its chemical composition, thus distorting the original balance of elements. This could lead to successive accumulation of those elements (Mn, Cd, Al, Zn, Pb) in soil, up to toxic levels. 


Keywords


woody plants, bark, mulching, heavy metals

Full Text:

PDF

References


Boratyński K., 1981, Chemia rolna [Farming Chemistry], PWRiL, Warszawa.

Gworek B., 2006, Glin w środowisku przyrodniczym a jego toksyczność [Aluminum in Natural Environments and its Toxicity], Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 29: 27-38.

Jędrczak A., 2007, Biologiczne przetwarzanie odpadów [Biological Processing of Waste] Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kabata-Pendias A. & Pendias H., 1999, Biogeochemia pierwiastków śladowych [Biogeochemistry of Trace Elements], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Komosa A., 2010, Dane niepublikowane [Unpublished data].

Kowalik P., 2001, Ochrona środowiska glebowego [Protection of Soil Environment], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lewak S. & Kopcewicz J., 2009, Fizjologia roślin. Wprowadzenie [Physiology of Plants. Introduction], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mąderek E., 2011, Wyniki analiz materiału roślinnego [Results of Plant Material Analyses] (manuscript), Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Kórnik.

Oleksyn J., Kloeppel B. D., Łukasiewicz Sz., Karolewski P. & Reich P. B., 2007, Ecophysology of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in degraded and restored urban sites, Polish Journal of Ecology 55(2): 245-260.

Prosiński S., 1984, Chemia drewna [Chemistry of Wood], PWRiL, Warszawa.

Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 19 October 2004 on enforcing certain provisions of the Fertilizers Act (Journal of Laws No. 236, item 2369). [quoted in: Jędrczak A., 2007].

Siewniak M., 1996, Konieczność i możliwości kompensacji warunków siedliskowych drzew ulicznych [Compensation of Habitat Conditions for Street Trees. Needs and Possibilities], [in:] Zieleń Warszawy. Problemy, nadzieje. Materiały konferencji naukowo-technicznej [Warsaw’s Green Areas. Problems, Hopes. Conference Proceedings], September 6, 1996, Warszawa-Powsin: 93-105.

Siuta J., 2002, Przyrodnicze użytkowanie odpadów [Natural Ways of Reusing Waste], Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Siuta J. & Żukowski B., 2008, Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w Polsce [Degradation and Reclamation of Land Surface in Poland], Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Surmiński J., 1996, Kora. Budowa anatomiczna, skład chemiczny, możliwości wykorzystania [Bark. Anatomy, Chemical Composition, Applications], Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
Partnerzy platformy czasopism