Grounds for the establishment of a state-owned resort on the territory of the city of Morshyn, Lviv region, Ukraine

Konstantin Babov, Olena Nikipelova, Olha Sydorenko, Sergey Gushcha, Irina Zabolotna, Walery Zukow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2021.005

Abstract


For the organization of the resorts are environmentally friendly natural areas of resorts, which have natural therapeutic and recreational resources, which is a powerful potential for the development of medical rehabilitation, treatment, health improvement and medical tourism are used. The creation of resorts requires the presence of a number of components: assessment of the environmental component natural therapeutic resources, sanatorium and health resorts, infrastructure (balneological, mud therapy, pump room with mineral water, etc.) and a professional staff of employees. Depending on the quality and value of natural therapeutic resources, there are distinct state and local resorts. On the territory of the city of Morshyn (Lviv region, Ukraine), almost 150 years ago, the use of mineral water for treatment was applied for the first time. Low anthropogenic impact on the environmental status of Morshyn has been established. During the period of independence of Ukraine, the medical-biological evaluation of the medical brines of the Morshynsky deposit of Bonifaci, Banya and Ninivsky deposits was carried out, which included ecological, geographical, hydro-geological, physico-chemical, microbiological and experimental studies in laboratory animals and clinical trials. Also, the current state of the natural territories and infrastructure of the sanatorium and resort establishments is evaluated, the definition of the natural territories of the city of Morshyn grounded as a resort of state importance. At the same time, one of the main conditions justifying the designation of the territory of Morshyn as a resort of state importance is its definition - as an environmentally friendly destination.

Keywords


environmental status; natural healing resources; recreation areas; climatic and geographical studies; physical and chemical studies

Full Text:

PDF

References


Atestat akreditacії Nacіonal'nogo agentstva z akreditacіi Ukraini na vіdpovіdnіst' do vimog DSTU ISO/IEC 17025:2006 No. 2N386 vіd 04.08.2017 [Accreditation Certificate of the National Accreditation Agency of Ukraine for compliance DSTU ISO/IEC 17025:2006 No. 2N386 vіd 04.08.2017], 2017, State standart, ISO/IEC 17025:2006 No. 2N 386, Ukraine (in Ukrainian).

Atiushkіn V.O., Vladymyrov O.A., Haysak M.O., Galachenko O.O. & Golubova T.F., 2005, Vikoristannya klіmatichnih faktorіv v kompleksі sanatorno-kurortnogo lіkuvannya [Use of climatic factors in the complex of sanatorium and resort treatment], Fіsenko L.І. (Ed.), K., Publisher Kuprіyanova, 255 pp. (in Ukrainian).

Babov K.D. & Nіkіpelova O.M. (eds), 2012, Kurorti Ukraini derzhavnogo ta mіscevogo znachennya [Resorts of Ukraine of state and local importance], Pal'mіra, Odesa, 220 pp. (in Ukrainian).

Babov K.D., Nіkіpelova O.M. & Tokarіа I.M. (eds), 2012, Nove Ninіvs'ke rodovishche mіneral'nih vod kurortu Morshyn [New Ninivske ancestor of mineral water resort Morshyn], Kolo, 148 pp. (in Ukrainian).

Dejneka A., 2003, Li`sovi` nasadzhennya okrug sani`tarnoyi okhoroni gi`rs`kikh kurorti`v L`vi`vshhini [Forests around the sanitary protecting areas of mountain resorts in L'viv region], http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73757/29-dejneka.pdf?sequence=1 (in Ukrainian).

Gerenchuk K.І., 1981, Priroda L'vіvs'koї oblastі [The nature of the Lviv region], L'viv, Vishcha shkola, 156 pp. (in Ukrainian). https://geoknigi.com/book_view.php?id=650

Golovatyi M.V., 2015, Ekologi`chni` zagrozi zbalansovanomu rozvitkovi` bal`neologi`chnogo kurortu Morshin [Environmental threats to the balanced development of the Morshyn spa resort], Fi`zichna geografi`ya ta geomorfologi`ya 4(80), Part I. (in Ukrainian).

Google Maps. https://www.google.pl/maps/@48.3680715,30.4777377,6z?hl=en

Іzha M.M., Babov K.D. & Bezverhnyuk T.M. (eds), 2016, Regіonal'nij turistichnij produkt: proektnij pіdhіd do zabezpechennya konkurentospromozhnostі [Regional tourist product: design pidhіd to be sure to compete], Odesa, ORІDU NADU, 626 pp. (in Ukrainian).

Kiforenko S.I., Kravchenko V.V., 2014, Informacionno-tekhnologicheskie aspekty kontrolya i korrekcii fizicheskogo zdorov'ya [Information and technological aspects of monitoring and correction of physical health], Vіsnik Kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іm. T.G. Shevchenka. Kibernetika 1(12): 27-32 (in Ukrainian).

Kredo Evropejs'koi Asocіacіi Kurortіv (KEAK) [Credo of the European Association of Resorts], 2011,Satz-Studio Schmitt Postfach 1304 D-55276 Oppenheim. http://www.espa-ehv.com-/content/view/176/267/lang.de/ (in Ukrainian).

Mashіka G.V., 2016, Prirodno-ekologіchnі chinniki ta ih rol' u formuvannі gospodars'kogo potencіalu Karpats'kogo regіonu [Natural-ecological factors and their role in shaping the economic potential of the Carpathian region], Naukovі zapiski Vіnnic'kogo derzhavnogo pedagogіchnogoUnіversitetu іmenі Mihajla Kocyubins'kogo. Serіya: Geografіya 28(3-4): 1-199 (in Ukrainian).

Mіheenko O.І., 2013, Konkretizacіya sutnostі ponyattya “zdorov’ya” yak metodologіchne pіdgrunty praktiki ozdorovlennya organіzmu lyudini [Concretizing the understanding of “health” as a methodological tool for improving the health of people]. Pedagogіka, psihologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vihovannya і sportu 2: 42-46 (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennya Poryadku zdіjsnennya mediko-bіologіchnoї ocіnki yakostі ta cіnnostі prirodnih lіkuval'nih resursіv, viznachennya metodіv їh vikoristannya [About the established order of medical and biological assessment of the nature of the natural resource resources, according to the method of its copyright], 2003, Nakaz MOZ Ukraini vіd 02.06.2003 No. 243 (in Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0752-03

Semchinskaya Е.I., 2009, Ozdorovlenie kak problema upravleniya zdorov'em [Improvement as a problem of health management]. Kibernetika i vychisl. tekhnika 156: 10-17 (in Ukrainian).

Tomczyk A. & Ewertowski M., 2016, Recreational trails in the Poprad Landscape Park, Poland: the spatial pattern of trail impacts and use related, environmental, and managerial factors. Journal of Maps 12(5): 1227-1235. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17445647.2015.1088751

Vody mineral'nye pit'evye lechebnye, lechebno-stolovye. Pravila priemki i metody otbora prob [Waters mineral drinking medicinal, medical and dining. Acceptance rules and methods of sampling], 1999, GOST 23268.0-91, M. IPK Izd-vo standartov, 4 pp. (in Russian).

Zakon Ukraini “Pro kurorti” [Law of Ukraine "On Resorts"], 2000, No. 2026, IІІ vіd. 05.10.2000, (in Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14

Zareba D. (ed.), 1999, Vody mineral'nye pit'evye lechebnye, lechebno-stolovye. Pravila priemki i metody otbora prob [Waters mineral drinking medicinal, medical and dining. Acceptance rules and methods of sampling]. GOST 23268.0-91 [1992-07-01]. M., IPK Izd-vo standartov, 4 pp. (in Russian).

Zaręba D. (ed.), 2007, Zielone szlaki, Praktyczny poradnik [Green ways, Practical handbook]. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Brno (in Polish).
Partnerzy platformy czasopism