Bacterial biofilm on PLA film and methods of its identification

Agnieszka Richert, Grażyna B. Dąbrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2020.020

Abstract


This paper presents a brief characterization of bacterial biofilm, formed on polylactide, ecologically important biodegradable material. The concept of bacterial biofilm was explained, including the process of its formation as well as the structure and model of functioning in a biological environment. Three methods of its determination and documentation by spectrophotometric measurement, live/dead test using fluorescence microscope and surface structure analysis using scanning electron microscope were presented.

Keywords


biofilm; biodegradable films; PLA; Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Salmonella enteritidis; Bacillus subtilis

Full Text:

PDF

References


Baranowska K. & Rodziewicz A., 2008, Molekularne interakcje w biofilmach bakteryjnych [Molecular interactions in bacterial biofilms]. Kosmos 1(2): 29-38.

Berdychowska J., Boniecka J. & Dąbrowska G.B., 2019, Odpowiedź ścisła i jej zaangażowanie w reakcje komórek bakteryjnych na stresy [The stringent response and its involvement in the reactions of bacterial cells to stress]. Postępy Mikrobiologii [Advancements of Microbiology] 58(2): 127-142.

Czaczyk K.& Myszka K., 2012, Charakterystyka zjawiska quorum sensing i jego znaczenie w procesach mikrobiologicznych [Characteristics of the quorum sensing phenomenon and its significance in microbiological processes]. Ochrona przed Korozją 9s/A: 16-19.

Czaczyk K. & Wojciechowska K., 2003, Tworzenie biofilmów bakteryjnych-istota zjawiska i mechanizmy oddziaływania [Bacterial biofilm formation - the essence of the phenomenon and mechanisms of interaction]. Biotechnologia 62: 180-192.

Dąbrowska G., Prusińska J. & Goc A., 2006, Odpowiedź ścisła – mechanizm adaptacyjnej odpowiedzi bakterii na warunki stresowe [Exact response - the mechanism of bacterial adaptive response to stress conditions]. Postępy Biochemii 52 (1): 87-93.

Flemming H.C. & Wingender J., 2010, The biofilm matrix. Nature Review Microbiology 8: 623-633.

Hakkarainem M., Karlsson S. & Albertsson A.C., 2000, Rapid (bio) degradation of polylactide by mixes culture of compost microorganisms-low molecular weight products and matrix changes. Polymer 41: 2331-2338.

Hall-Stoodley L., Costerton J.W. & Stoodley P., 2004, Bacterial biofilms: from the natural environment to infectious diseases. Nature Review Microbiology 2: 95-108.

Hoffman L.R., D'Argenio D.A., MacCoss M.J., Zhang Z., Jones R.A. & Miller S.I., 2005, Aminoglycoside antibiotics induce bacterial biofilm formation. Nature 7054: 1171-1175.

Janczak K. & Dąbrowska G., 2018, Bakterie zdolne do biodegradacji polilaktydu i polikaprolaktonu [Bacteria able to polylactide and polycaprolactone biodegradation]. Przemysł Chemiczny 97 (3): 435-438.

Janczak K., Hrynkiewicz K., Znajewska Z. & Dąbrowska G., 2018, Use of rhizosphere microorganisms in the biodegradation of PLA and PET polymers in compost soil. International Biodeterioration & Biodegradation 130: 65-75.

Janczak K., Raszkowska-Kaczor A., Stasiek A. & Dąbrowska G., 2016a, Wybrane modyfikacje polilaktydu (PLA) ze szczególnym uwzględnieniem procesu porowania [Selected modifications of polylactide (PLA) with particular emphasis on the poring process], [in:] J. Kujawski, J. Doskocz (eds) Innowacje w polskiej nauce: przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej [Innovations in Polish science: a review of current research topics of the chemical industry]. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice, p. 59-65.

Janczak K., Znajewska Z., Narbutt O., Raszkowska-Kaczor A. & Dąbrowska G., 2016b, Serratia sp. jako składnik preparatów wspomagających degradację PLA i PCL [Serratia sp. in the PLA and PCL-supporting biodegradation preparations]. Przemysł Chemiczny 95(5): 943-947.

Kania-Surowiec I., 2013, Złoża biologiczne w oczyszczaniu ścieków z recyklingu tworzyw sztucznych [Biological deposits in wastewater treatment from plastic recycling]. Inżynieria Ekologiczna 32: 74-84.

Karatan E. & Watnick P., 2009, Signals, regulatory networks, and materials that build and break bacterial biofilms. Microbiology and Molecular Biology Review 2: 310-347.

Kołwzan B., 2011, Analiza zjawiska biofilmu – warunki jego powstawania i funkcjonowania [Analysis of the biofilm phenomenon - conditions for its formation and functioning ]. Ochrona Środowiska 4: 3-14.

Kroupitski Y., Pinto R., Brandl M.T., Belausov E. & Sela S., 2009, Interactions of Salmonella enteric with lettuce leaves. Journal of Applied Microbiology 106/6: 1876-1885.

Kunicki-Goldfinger W.J.H., 2008, Życie bakterii [Bacteria life]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Molitoris H.P., Moss S.T., de Koning G.J.M. & Jendrossek D., 1996, Scanning electron microscopy of polyhydroxyalkanoate degradation by bacteria. Applied Microbiology and Biotechnology 46: 570-579.

Olewnik-Kruszkowska E., Tarach I., Richert A., Cichosz M., Koter I. & Nowaczyk J., 2019, Physicochemical and barier properties of polylactide films including antimicrobial additives. Materials Chemistry and Physics 230: 299-307.

Raszkowska-Kaczor A., Stasiek A., Janczak K., Dąbrowska G. & Kaczor D., 2017, A extrusion process of foaming PLA intended for subsoil for microorganisms, [in:] J.W. Sikora, O. Suberlyak (eds) Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites: monography vol. 5, Lviv Polytechnic National University, Lublin University of Technology, Lviv, p. 88-101.

Richert A., 2017, Polymeric materials – selected standards and biological research methods. World Scientific News 76: 166-17.

Richert A. & Olewnik-Kruszkowska E., 2018, Enzymatic degradation of biostatic materials based on polylactide. Ecological Questions 29/2: 91-97.

Richert A., Olewnik-Kruszkowska E., Adamska E. & Tarach I., 2019, Enzymatic degradation of bacteriostatic polylactide composites. International Biodeterioration Biodegradation 142: 103-108.

Richert A., Olewnik-Kruszkowska & Tarach I., 2018, Growth of selected fungi on biodegradable films. Ecological Questions 29/4: 63-68.

Richert A. & Walczak M., 2012, Effect of polyhexamethyleneguanidine derivatives on melt flow rate and susceptibility on biodegradation of polylactide composites. Przemysł Chemiczny 8: 1617-1620.

Richert A., Walczak M. & Swiontek Brzezińska M., 2013, The influence of modified polyhexamethylene guanidine on the biodegradation of polylactide. International Biodeterioration & Biodegradation 84: 97-103.

Sela S., Frank S., Belausov E. & Pinto R., 2006, A mutation in the luxS gene influences Listeria monocytogenes biofilm formation. Applied and Environmental Microbiology 72/8: 5653-5658.

Shah A.A., Hasan F., Hameed A. & Ahmed S., 2008, Biological degradation of plastics: A comprehensive review. Biotechnology Advances 26: 246-265.

Stepanovic S., Vukovic D., Dakic I., Savic B. & Svabic-Vlahovic M., 2000, A modified microtiter-plate test for quantification of staphylococcal biofilm formation. Journal of Microbiological Methods 40(2): 175-179.

Strömberg E. & Karlsson S., 2009, The effect of biodegradation on surface and bulk property changes of polypropylene, recycled polypropylene and polylactide biocomposite. International Biodeterioration & Biodegradation 63: 1045-1053.

Trafny E.A., 2000, Powstawanie biofilmu Pseudomonas aeruginosa i jego znaczenie w patogenezie zakażeń przewlekłych [Biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa and its role in the pathogenesis of chronic infections]. Postępy Mikrobiologii 39: 55-71.

Walczak M., Świontek Brzezińska M., Richert A. & Kalwasińska A., 2015, The effect of polyhexamethylene guanidine hydrochlorideon biofilm formation on polylactide and polyhydroxybutyrate composites. International Biodeterioration & Biodegradation 98: 1-5.

Zhou Z.X., Wie D.F., Guan Y., Zheng A.N. & Zhong J.J., 2010, Damage of Escherichia coli membrane by bactericidal agent polyhexamethylene guanidine hydrochloride: micrographic evidences. Journal Applied Microbiology 108(3): 898-907.

Znajewska Z., Dąbrowska G.B., Hrynkiewicz K.L. & Janczak K. 2018, Biodegradacja polikaprolaktonu przez grzyby Trichoderma viride [Biodegradation of polycaprolactone by Trichoderma viride fungi]. Przemysł Chemiczny 97(10): 1676-1679.

Żakowska H., 2002, Opakowania, a odpady opakowaniowe. Poradnik. Obowiązki wynikające z nowych regulacji prawnych [Packaging and packaging waste. Guide. Obligations arising from new legal regulations]. ODDK Sp. z o.o., Gdańsk.
Partnerzy platformy czasopism