Urban trees management methods and their suitability for creating databases

Marzena Suchocka, Katarzyna Kostrzewa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2019.007

Abstract


The number of decisions permitting the removal of trees in cities is increasing every year, which suggests long-term negligence, or rather insufficient funds for proper management of urban forests. Lack of appropriate tools causes difficulties in the decision-making process. This problem is especially important in a situation of increased pressure exerted by residents to remove trees, mainly due to the safety reasons. An essential element in maintaining the proper tree management in a city is to improve management systems by applying comprehensive methods and tools. For this reason, many methods are used to support the inventory and identification of dangerous trees. The presented research is a response to the need for unification of management systems based on the most effective and proven methods of defining the resource, health and static condition, value, assessment of tree life expectancy or tree damage. Such a multilateral approach can improve the safety and management of urban forests. The results of the presented analyses led to the formulation of objective guidelines for the urban tree management standards.

Keywords


urban ecosystem; urban forest; public spaces; tree risk assessment; trees management systems; trees valuation methods

Full Text:

PDF

References


Bernatzky A., 1978, Evaluation of trees. Tree ecology and preservation. Elsevier Scientific Publishing Comp., Amsterdam -Oxford -New York: 313-323.

Bobek W., 2013, Wyniki badań statyki drzew w mieście jako podstawa wyznaczania stref ryzyka. Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków.

Coder K.D., 1995, Best Managment Practises. University of Georgia, Athens, Georgia.

Coder K.D., 1996, Construction Damage Assessmen Trees and Sites. University of Georgia, Athens, Georgia.

Dmuchowski W. & Badurek M., 2001, Stan zieleni przyulicznej w Warszawie na podstawie wieloletnich obserwacji i doświadczeń Ogrodu Botanicznego – CZRB PAN, Materiały z konferencji „Zieleń Warszawy, problemy i nadzieje – 5 lat później. Ogród Botaniczny – CZRB PAN, Warszawa: 62-74.

Green T.L., 1984, Maintaing and preserving wooded parks. Jurnal of Arbiculture 10: 193-197.

Gwiżdż A., 2014, Zieleń w mieście na wagę złota. Przegląd Komunalny 2: 63-64.

Helliwell D.R., 2000, Amenity Valuation of Trees and Woodlands (revised.). The Arboricultural Association, Romsey, Hants, United Kingdom.

ISA, 2007, Damage Evaluation, International Society of Arboriculture. (http://www.treesafterthestorm.org/damage_evaluation.html), [Accessed on: 02.05.2008].

Koch W., 1997, Aktualisierte Geholtzwerttaballen, 3 Auflage. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe.

Kosmala M., Rosłon-Szeryńska E. & Suchocka M., 2009a, Influence of Mechanical Damage on the Condition of Trees. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warszawa, 29: 137-144.

Kosmala M., Rosłon-Szeryńska E. & Suchocka M., 2000b, Metoda oceny kondycji drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa i uszkodzeń mechanicznych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Mattheck C.G., Breloer H., Bethge K.A., Albrecht W.A. & Zipce A.W., 1995, Use of the fractometer to determine the strength of wood with incipient decay. Jurnal of Arbiculture 21(3): 105-112.

Neilan Ch., 2010, CAVAT (Capital Asset for Amenity Trees). Full Method: User’s Guide. The London Tree Officers Association, London.

Reinartz H. & Schlag M., 1997, Integrierte Baumkontrolle (IBA). Stadt und Grün 10/97: 696-696.

Roloff A., 2001, Baumkronen. Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen Neturphänomens. Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co, Stuttgart.

Rosłon-Szeryńska E., 2006, Opracowanie metody oceny zagrożenia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce, Praca doktorska. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. SGGW w Warszawie, Warszawa.

Siewniak M. & Bobek W., 2010, Zagrożenie ludzi i mienia parkach, metody określania stanu statycznego drzew. Kurier Konserwatorski 8: 13-17.

Sinn T., 2000, Biostatische Baumkontrolle fachgerecht, schnell und sicher. Stadt und Grün 7/2000: 702–708.

Suchocka M., 2013, Zarządzanie drzewostanem – sposób na bezpieczne i zdrowe drzewa. Jak dbać o drzewa – dobre praktyki ochrony zadrzewień, [in:] J. Ziętek-Warga (ed.), Jak dbać o drzewa. Dobre praktyki ochrony zadrzewień. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław: 36-54.

Suchocka M., 2014, Wprowadzenie do podstawowej diagnostyki drzew, [in:] K. Witkoś-Gmach, P. Tyszko-Chmielowiec (eds), Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław., Wrocław. [ISBN: 978-83-63573-09-6].

Suchocka M., 2012, Zalety i ograniczenia stosowania wizualnej metody oceny drzew (VTA) jako odpowiedź na problemy związane z zagrożeniami powodowanymi przez drzewa miejskie [Advantages and limitations of Visual Tree Assessment (VTA) method application as a response to the hazard related problems caused by trees]. Człowiek i Środowisko 36(1-2): 97-110.

Suchocka M., 2016, Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Szczepanowska H.B., Sitarski M., Suchocka M., Kosmala M., Rosłon- Szerzyńska E., Borowski J., Olizar J., Pstrągowska M., Dmuchowski W., Latos A. & Białecka-Kornatowska B., 2009, Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Szewczyk G., 2012, Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo Uniwersytet Rolniczy, Kraków.

Watson G., 2002, Comparing Formula Methods of Tree Appraisal. Jurnal of Arbiculture 28(1): 11-18.

Wessolly L. & Erb M., 1998, Handbuch der Baumstatik und Baumkontrolle. Patzer-Verlag, Berlin-Hannover.

Witkoś-Gnach K. & Tyszko-Chmielowiec P. (eds), 2014, Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław.
Partnerzy platformy czasopism