Contribution of selected lichens species of the genus Cladonia on the heathlands in Toruń (N, Poland)

Edyta Adamska, Anna Filbrandt-Czaja, Agnieszka Richert

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2018.002

Abstract


The study presents data on the distribution of selected species of lichens – Cladonia furcata (Huds.) Schrad., C. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. and C. uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. in Toruń and along its southern boundary - on a heathland on the military training ground. A comparison was carried out of the research findings on the occurrence of the analysed species against variable habitat conditions over a period of nearly 40 years. The occurrence of Cladonia uncialis was most frequently observed within the city, in the habitats of Calluna vulgaris. A tendency was shown of selected lichen species to spread in the investigated area.

Keywords


lichens; Cladonia; epigeic; Calluna vulgaris; heathlands; psammophilous grasslands; urban

Full Text:

PDF

References


Adamska E., 2010, Biota of lichens on the Zadroże Dune and its immediate surroundings. Ecological Questions 12: 53-60.

Adamska E., 2013, Lichens of Heathlands in the City of Toruń and Wielka Nieszawka Commune, Abstracts and excursion guide. 23-28 June 2013. 13th European Heathland Workshop, North Western dune and lowland heaths – natural processes and management. Denmark: 85-86.

Adamska E., 2014, Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta [Lichen biota in Toruń in relation to habitat conditions of the city]. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Adamska E. & Deptuła M., 2015a, Epigeic lichens of different development stages of forest growing on the heathland. Ecological Questions 21: 39-44.

Adamska E. & Deptuła M., 2015b, Materials for biota of lichens and lichenicolous fungi in the military area near Toruń, Poland. Ecological Questions 21: 45-53.

Adamska E., Deptuła M., Filbrandt-Czaja A., Kamiński D., Lewandowska-Czarnecka A., Nienartowicz A. & Sewerniak P., 2015, Heathlands and associated communities in Kujawy and Pomerania: management, treatment and conservation. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.

Adamska E. & Juśkiewicz W., 2018, Visualisation of the influence of habitat on lichen occurrence, Toruń, Poland. Journal of Maps 14(1): 9-16. (https://doi.org/10.1 080/17445647.2018.1424654).

Alonso I., Hartley S.E. & Thurlow M., 2001, Competition between heather and grasses on Scottish moorlands: interacting effects of nutrient enrichment and grazing regime. Journal of Vegetation Science 12: 249-260.

Andrzejewski L. & Kot R., 2006, O położeniu Torunia [Location of Toruń], [in:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, Sz. Burak (eds), Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza [Toruń and its surroundings. Nature Monograph]. Wydawnictwo UMK Toruń: 27-34.

Ascoli D. & Bovio G., 2010, Tree encroachment dynamics in heathlands of northwest Italy: the fire regime hypothesis. Forest 3: 137-143.

Bieniek M., 2017, Udział wybranych gatunków porostów z rodzaju Cladonia spp. na wrzosowiskach w Toruniu i okolicy [Contribution of selected lichen species of the genus Cladonia spp. in the heathlands in Toruń and its surroundings], Manuscript of the Master thesis. Chair of Geobotany and Landscape Planning UMK, Toruń.

Britton A.J. & Fisher J.M., 2008, Growth responses of lowalpine dwarf-shrub heath species to nitrogen deposition and management. Environmental Pollution 153: 564-573.

Calvo L., Alonso I., Marcos E. & de Luis E., 2007, Effects of cutting and nitrogen deposition on biodiversity in Cantabrian heathlands. Applied Vegetation Science 10: 43-52.

Cieśliński S. & Fałtynowicz W., 1993, Od redakcji [Note from editors], [in:] S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds), Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce cz. I [Atlas of the Geographical Distribution of lichens in Poland, Part I]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków: 7-9.

Cristofoli S., Monty A. & Mahy G., 2010, Historical landscape structure affects plant species richness in wet heathlands with complex landscape dynamics. Landscape and Urban Planning 98: 92-98.

Dziabaszewski B., 1962, Porosty Poznania na tle Wielkopolski [Lichens of Poznan against the background of Wielkopolska]. Prace Komisji Biologicznej PTPN.

Fabiszewski J. & Szczepańska K., 2010, Climatic and edaphic indicator values of lichen species. Acta Soc. Bot. Pol. 79(4): 305-313.

Fałtynowicz W., 1995, Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza. Zasady, metody, klucze do oznaczania wybranych gatunków [The use of lichens for the assessment of air pollution. Principles, methods, identification keys for selected species], Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno.

Fangúndez J., 2013, Heathlands confronting global change: drivers of biodiversity loss from past to future scenarios. Annals of Botany 111: 151-172.

Gugnacka-Fiedor W. & Adamska E., 2010, The preservation state of the flora and vegetation of the artillery range near the city of Toruń. Ecological Questions 12: 77-88.

Hardtle W., von Oheimb G., Gerke A-K., Niemeyer M., Niemeyer T., Assmann T., Drees C., Matern A. & Mayer H., 2009, Shifts in N and P budgets of heathland ecosystems: effects of management and atmospheric inputs. Ecosystems 12: 298-310.

Index Fungorum, 2018, http://www.indexfungorum.org/names/names.asp. [Accessed 03.01.2018].

Izydorek I., 2005, Porosty wybranych miast na polskim wybrzeżu Bałtyku [The lichens of selected towns in a Polish coastline zone of the Baltic sea]. Acta Botanica Cassubica 5: 173-178.

Izydorek I. & Zduńczyk A., 2007, Skład gatunkowy porostów miasta Słupska na Pomorzu Zachodnim [The species composition of lichens in the town of Słupsk on the West Pomerania]. Słupskie Prace Biologiczne 4: 21-26.

Kepel A., 1999, Porosty Poznania jako wskaźniki zanieczyszczenia atmosfery [Lichens in the city of Poznań as indicators of atmospheric pollution], Manuscript of the doctoral thesis. Department of Plant Taxonomy UAM, Poznań.

Kiszka J., 1977, Wpływ emisji miejskich i przemysłowych na florę porostów (Lichenes) Krakowa i Puszczy Niepołomickiej, [The effect of town and industry emissions on the lichen flora of Cracow and the Niepołomice Forest]. Wyd. Naukowe WSP w Krakowie, Prace Monogr. 19: 1-137.

Kiszka J., 1999, Porosty (Lichenes) oraz warunki bioekologiczne Przemyśla [Lichens and bioecological conditions of the town of Przemyśl]. Arboretum Bolestraszyce 6: 1-86.

Kiszka J. & Kościelniak R., 1996, Porosty miasta Krakowa oraz waloryzacja ich warunków bioekologicznych, [Lichens of Cracow city and valorisation of their bioecological conditions]. Stud. Ośr. Dokument. Fizjogr. 24: 21-72.

Kozik R., 1970, Porosty miasta Tarnowa i okolicy [The lichens of Tarnów and its vicinity]. Fragm. Flor. Geobot. 16(2): 361-381.

Kubiak D., 2005, Lichens and lichenicolous fungi of Olsztyn town (NE) Poland. Acta Mycologica 40(2): 293-332.

Kujawa-Pawlaczyk J., 2004, Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) [Dry heaths Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)], [in:] J. Herbich (ed.), Przewodniki Ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla, T. 3 [Guidebooks to Protection of habitat and species Natura 2000 – methodological textbook. Grasslands, meadows, tall herbaceous vegetation, heaths, thickets, vol. 3]. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 32-48.

Kunz M. & Nienartowicz A., 2010, Temporal and spatial changes in the distribution of heaths within the city of Toruń according to analysis of cartographic and remote-sensing materials, and field exploration. Ecological Questions 12: 61-76.

Matwiejuk A., 2007, Porosty Białegostoku. Analiza florystyczno-ekologiczna, T. 1 [Lichens in the city of Białystok, Floristic and ecological analysis, vol. 1]. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Fundusz Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Uniwersytet w Białymstoku.

Matwiejuk A. & Korobkiewicz K., 2012, Stan badań bioty porostów w miastach Polski [State research lichen biota in Polish cities]. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 51: 85-105.

Mitchell R.J., Auld M.H.D., Le Duc M.G. & Marrs R.H., 2000, Ecosystem stability and resilience: a review of their relevance for the conservation management of lowland heaths. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 3: 142-160.

Mobaied S., Machon N., Lalanne A. & Riera B., 2015, The Spatiotemporal Dynamics of Forest-Heathland Communities over 60 Years in Fontainebleau, France. Int. J. Geo-Inf. 4: 957-973.

Nienartowicz A., Kunz M., Adamska E., Boińska U., Deptuła M., Gugnacka-Fiedor W., Kamiński D. & Rutkowski L., 2010, Relief and changes in the vegetation cover and flora of the Zadroże Dune near the city of Toruń: Comparison on the conditions in 1948 and 2009. Ecological Questions 12: 17-51.

Raport o stanie miasta, strategia rozwoju miasta Torunia [Report on the state of the city, The development strategy of the city of Toruń], 2015, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, Toruń.

Roem W.J., Klees H. & Berendse F., 2002, Effects of nutrient addition and acidification on plant species diversity and seed germination in heathland. Journal of Applied Ecology 39: 937-948.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Dz. U., poz. 1408, 2014, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [Regulation of the Minister of the Environment of 16 October 2014 on the protection of fungi species, Journal of Laws, item 1408, 2014, Chancellery of the Prime Minister], Warszawa.

Rydzak J., 1956, Wpływ małych miast na florę porostów. Część VI. Region bałtycki Międzyzdroje, Ustka, Łeba [Influence of small towns on the lichen vegetation. Part VI. the Baltic region - Międzyzdroje, Ustka, Łeba]. Ann. UMCS, Sect. C 11(3): 51-72.

Śpiewakowski E.R. & Izydorek I., 1981, Porosty Słupska na tle warunków ekologicznych miasta [Lichens of Słupsk in relation to habitat conditions of the city]. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk.

Toborowicz K., 1976, Porosty miasta Kielc i najbliższej okolicy [The lichens of Kielce and its nearest vicinity]. Fragm. Flor. Geobot. 22( 4): 574-603.

van den Boom P. & van der Boom B., 2009, Diversity of lichens and lichenicolous fungi in primeval heathland and adjacent managed forest in southern Netherlands (Groote Heide and ‘t Leenderbos). Osterr. Z. Pilzk. 18: 25-45.

Wilkoń-Michalska J., Glazik N. & Kalińska A., 1988, Porosty miasta Torunia [The lichens of Toruń town]. Acta Univ. Nicolai Copernici 63, Biologia 29: 209-253.

Woś A., 1999, Klimat Polski [Climate of Poland]. PWN, Warszawa.

Zając A., 1978, Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon 27(5-6): 481-484.

Zarabska D., 2008, Porosty jako bioindykatory zanieczyszczenia powietrza w okolicach Nowego Tomyśla [Lichens as bioindicators of air pollution of the Nowy Tomyśl area]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, 57: 109-121.

Zurzycki J., 1950, Badania nad nadrzewnymi porostami Krakowa i okolicy [Study on epiphytic lichens of Kraków and the surrounding area]. Mat. do Fizjogr. Kraju 24: 1-30.
Partnerzy platformy czasopism