Can waters from woodland areas be of poor quality? The problem of sanitary contamination of Białowieża Primeval Forest watercourses

Magdalena Frąk, Urszula Jankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2017.033

Abstract


Studies on the microbiological quality of selected watercourses in the Białowieski Primeval Forest were assumed (Narewka, Orłówka, Hwoźna, Braszcza, Łutownia, Przedzielnia). ln samples of water taken in the years 2010-2015, the numbers of psychrophilic, coliform and Escherichia coli were determined. High organic contamination of all of the studied watercourses, typical of woodland and wetland areas, was confirmed. lncreased microbiological contamination was indicated only for the Orłówka and Braszcza rivers, which suggests an inflow of contaminants from areas inhabited by wild animals and water-logged areas. The poor sanitary quality of waters from the Hwoźna River is most likely connected with the cross-border inflow of contaminants.


Keywords


sanitary contaminants; Escherichia coli; freshwater quality; woodland

Full Text:

PDF

References


Adame M., Reef R., Herrera-Silveira J. & Lovelock C., 2012, Sensitivity of dissolved organic carbon exchange and sediment bacteria to water quality in mangrove forests. Hydrobiologia 691(1): 239–253.

Alonso I. & Härdtle W., 2015, Resolving potential conflicts between different heathland ecosystem services through adaptive management. Ecological Questions 21: 101–103.

Baillie B. & Neary D., 2015, Water quality in New Zealand's planted forests: a review. New Zealand Journal of Forestry Science 45(7): 1-18.

Bajkiewicz-Grabowska E. & Karczewska M., 2012, Białowieski Park Narodowy [The Białowieża Primeval Forest, [in:] Wody w parkach narodowych Polski [Surface waters of national parks of Poland], R. Bogdanowicz, P. Jokiel, J. Pociask-Karteczka (eds). lGiGP UJ, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków: 30-43.

Bielecka J., Hardej M., Kozlowska E. & Stepaniuk W., 2006, Walory przyrodnicze i hydrologiczne małych zbiorników wodnych wybudowanych w Puszczy Białowieskiej [Natural and hydrological qualities of the small water reservoirs built in the Białowieża Forest]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 6, 2(18): 17-27.

Frąk M. & Jankiewicz U., 2013: Liczebność Escherichia coli jako potencjalny wskaźnik użytkowania zlewni Górnej Narwi [The quantity of Escherichia coli as a potential indicator of land use of the upper Narew catchment]. Polish Journal of Agronomy 15: 3-7.

ISO 5667: Water quality – Guidelines for sampling from fresh water, (PN-ISO 5667-6:2003; PN-EN ISO 5667- 6:2016-12).

ISO 9308: Water quality – Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria – Part 2: Most probable number method, (PN-EN ISO 9308-3:2002; PN-ISO 7251:2006; PN-EN ISO 9308-2:2014-06).

Janek M., 2016, Changes of water quality in the Łutownia and Perebel rivers in the Białowieża Primeval Forest. Forest Research Papers 77(4): 380–388.

Kujawa A., Orczewska A., Falkowski M., Blicharska M., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Gutowski J., Latałowa M., Mysłajek R., Nowak S., Walankiewicz W. & Zalewska A., 2016, The Białowieża Forest - a UNESCO Natural Heritage Site – protection priorities. Forest Research Papers 77(4): 302-323.

Malzahn E., Pierzgalski E., Tyszka J., Janek M., FronczakE. & Stolarek A., 2014, Zmiany warunków klimatycznych i wodnych w środowisku lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej [Changes in climatic and water conditions in the natural forests of the Białowieża Forest], typescript. lnstytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 1–245.

Miniuk V., 1998, Chemizm wód powierzchniowych w różnych typach zagospodarowania zlewni na terenie Puszczy Białowieskiej [Chemistry of surface waters in different types management of the catchment area in the Białowieża Primeval Forest]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17(1): 93–115.

Pierzgalski E., Tyszka J., Boczoń A., Janek M., Wróbel M., Stolarek, A., Pachuta K., Oględzki P., Frąk M., Sikorski P., Komecka, L., Czachorowski S., Pietrzak L. & Ksepko M., 2010, Operat zarządzania wodami i ochrony ekosystemów wodnych [Guidelines for water management and protection of aquatic ecosystems], [in:] Plan Ochrony Białowieskiego Parku Narodowego [Plan for Protection of Białowieża National Park], typescript. lnstytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 1-162.

PN-EN ISO 6222:2002: Water quality – Enumeration of culturable micro-organisms – Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium.

Schelker J., 2013, Forestry lmpact on Water Quality: a Landscape Perspective on Dissolved Organic Carbon. Acta Universitatis Agriculture Sueciae, Swedish Univ. Agricult. Sc. 38: 1–51. (https://pub.epsilon.slu. se/10346/1/Schelker_J_130502.pdf).

Skorbiłowicz M., Skorbiłowicz E., Wojciuk Z. & Winiarek P., 2008, Wpływ źródeł antropogenicznych i naturalnych na jakość wód rzeki Narewka [The influence of anthropogenic and natural sources on the quality of Narewka river waters]. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 37: 58-63.

Weaver R., Entry J. & Graves A., 2005, Numbers of fecal streptococci and Escherichia coli in fresh and dry cattle, horse, and sheep manure. Canadian Journal of Microbiology 51(10): 847–51.

WlOS Białystok, 2015, Współpraca polsko-białoruska na szczeblu służb ochrony środowiska przebieg współpracy prowadzonej przez WlOŚ w Białymstoku i Lublinie w 2014 roku [Polish-Belarusian cooperation at the level of environmental protection services the cooperation of the WlOŚ in Bialystok and Lublin in 2014].Wojewódzki lnspektorat Ochrony Środowiska, Białystok. (http://www.wios.bialystok.pl/pdf/16-03- 2015_prez.ppsx).
Partnerzy platformy czasopism