New localities and habitat preferences of common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń (Central Poland)

Lucjan Rutkowski, Dariusz Kamiński, Andrzej Nienartowicz, Anna Filbrandt-Czaja, Edyta Adamska, Miłosz Deptuła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2015.025

Abstract


The paper presents the location and general description of habitats and plant communities with common milkweed occurring within the city limits of Toruń. The data set comprised new localities of this species as well as those where Asclepias syriaca has been

observed for several years but the sites have not been described in the ecological literature. Relevés made at these sites were compared with those described by Puchałka et al. (2013) from three sites of Asclepias syriaca in Toruń. A larger set of new sites included in the analysis allows for a more accurate description of the impact exerted by some ecological factors, e.g. afforestation, on the growth of the studied species. As evidenced by the new sites of Asclepias syriaca found recently in Toruń and the surrounding area, it is necessary to monitor the dynamics of the population and to undertake the research on the impact of common milkweed on plant communities.


Keywords


Ellenberg indicators; invasive alien species; numerical classification; relevés; ruderal habitat; urban vegetation

Full Text:

PDF

References


Abromeit J., Jentzsch A. & Vogel G., 1903, Flora von Ost- und Westpreussen. 2 (1): 403-684, Konigsberg (Pr.), Kommisionsverlag Grafe und Unser.

Agrawal A A., 2005, Natural selection on common milkweed (Asclepias syriaca) by a community of specialized insect herbivores, Evolutionary Ecology Research 7: 651–667.

Anderson W.P., 1999, Perennial Weeds: Characteristics and identifications of selected herbaceous species, Iowa State University Press.

Baskin J. M. & Baskin C. C., 1977, Germination of common milkweed (Asclepias syriaca L.) seeds, B. Torrey Bot. Club 104(2): 167-170.

Bloch-Orłowska J. & Żółkoś K., 2012, Podsumowanie stopnia zbadania rozmieszczenia inwazyjnych gatunków roślin na Pomorzu Gdańskim [Summary of the hitherto recognition of distribution of invasive plant species in the Pomorze Gdańskie region], Acta Bot. Cassub. 11: 49-74.

Bomanowska A., Kurzac M. & Stefaniak A., 2012, Floristic diversity of plants spontaneously spreading in the botanical garden of the University of Łódź (Poland), Biologica Nyssana 3(1): 1-10.

Browmik P. C. & Bandeen J. D., 1976, The biology of Canadian weeds, 19. Asclepias syriaca L., Can. J. Plant Sci. 56: 579-589.

Bróż E. & Maciejczak B., 1991, Niektóre nowe oraz rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze miasta i strefy podmiejskiej [Some new, rare and endangered species of vascular plants of Kielce and its suburbs], Fragm. Flor. Geobot. 36(1): 171-179.

Csontos P., 2005, Longevity of dry-stored common milkweed (Asclepias syriaca L.) seeds, Folia Hist.-nat. Mus. Matraensis 29: 25-31.

Csontos P., Bózsing E., Cseresnyés I. & Penksza K., 2009, Reproductive potential of the alien species Asclepias syriaca (Asclepiadaceae) in the rural landscape, Pol. J. Ecol. 57(2): 383-388.

Dolmagic A., 2010, Preliminarna ispitivanja o mogucnosti suzbijanja ciganskog perja (Asclepias syriaca L.) u usevu soje, Biljni Lekar. 38(1): 42-49.

Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Werner W. & Paulißen D., 1992, Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scr. Geobot. 18: 1–258.

Fomina O. V. & Tokhtar V. K., 2010, Ergasiophytes in the urban flora of Belgorod (Russia), [in:] IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation, Kamyanets-Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 1 July 2010, Program, Proceedings and Excursions. –M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv: 27-28.

Hartzler R. G. & Buhler D. D., 2000, Occurrence of common milkweed (Asclepias syriaca) in cropland and adjacent areas, Crop Prot. 19: 363-366.

Hohnfeldt R., 1885, Beitrag zu Flora des Kreises Schwetz in Westpr., [in:] ANONIM. Westpreussicher Bot. Verein. Bericht uber die 8, Versammlung zu Dirschau am 26/27 Mai 1885, Ber. Westpreuss. Bot.-Zool. 8: 183-198.

Jarić S., Mitrović M., Vrbničanin S., Karadžić B., Djurdjević L., Kostić O., Mačukanović-Jocić M., Gajić G. & Pavlović P., 2011, A contribution to studies of the ruderal vegetation of southern Srem, Serbia, Arch. Biol. Sci. 63 (4): 1181-1197.

Kazinczi G., Mikulás J., Horváth J., Torma M. & Hunyadi K., 1999, Allelopathic effects of Asclepias syriaca roots on crops and weeds, Allelopathy Journal 6: 267-270.

Kazinczi G., Pál-Fám F., Nádasy E., Takács A. & Horváth J., 2013, Allelopathy of some important weeds in Hungary, Zbornik predavanj in referatov 11. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo Bled, 5–6 marec 2013.

Kojić M., Stanković-Kalezić R., Radivojević Lj. & Vrbničanin S., 2004, Contribution to the study of the ruderal vegetation of eastern Srem II, Acta Herbologica 13(1): 75-82.

Konstantinović B., Meseldžija M., Konstantinvić B., Mandić N. & Korać M., 2009, Allergenic weed species and possibilities of their control, Biljni Lekar 37(6): 634-640.

Korczyński M., 1996, Flora Bydgoszczy i jej przemiany [Flora of Bydgoszcz and its transformations], [in:] J. Banaszak (ed.), Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy: środowisko-przyroda-zdrowie, Wyd. Tantan, Bydgoszcz: 109-114.

Kovach W.L., 1985-1999, MVSP Plus version 3.1. Pentraeth, UK.

Krzaczek T., 1961, Nowe stanowiska rzadszych roślin na Lubelszczyźnie. Część II [Stationes novae plantarum rariorum in regione Lublinensi (Polonia orientalis). Pars II], Fragm. Flor. Geobot. 7(2): 299-304.

Krzaczek T., 1963, Nowe stanowiska rzadszych roślin na Lubelszczyźnie, Część III [Stationes novae plantarum rariorum in regione Lublinensi (Polonia orientalis). Pars III], Fragm. Flor. Geobot. 9(4): 447-454.

Lipnicki M., 1976, Pożytki pszczele. Zapylanie i miododajność roślin [Nectar resources of bees: Pollination and honey yield of plants], PWRiL, Warszawa.

Mar'yushkina V. Ya. & Gritsenko V. V., 2005,The role of invasive elements in transforming steppe vegetation of Kyiv suburbs, [in:] S.L. Mosyakin, M.V. Shevera (eds), V International Conference “Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation”, Proceedings of the Conference, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.

Maarel van der E., 1979, Transformation of cover abundance values in phytosociology and its effects on community similarity, Vegetatio 39: 97-114.

Matuszkiewicz W., 2007, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M., 2002, Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski [Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist], [in:] Z. Mirek (ed.) Różnorodność biologiczna Polski [Biodiversity of Poland] 1: 1-442, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H., 2003, Census catalogue of polish Moses, Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków.

Őllerer K., 2010, Transport routes and land abandonment – the neobiota of traditional landscapes from Saxon Transylvania, Romania, [in:] IX International Conference Antropization and Environment of Rural Settlements, Flora and Vegetation – Kamyanets-Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 1 July 2010. – Program, Proceedings and Excursions, M.G. Kholodny Institute if Botany, NAS of Ukraine, Kyiv: 51.

Pál R., 2007, Weed vegetation of vineyards in the Mecsek Mountains and the Tolna-Baranya Hills, Kanitzia 15: 77-244.

Panasenko N. N., Ivenkova I. M. & Eliseenko E. P., 2012, Communities of Neophytes in Bryansk Oblast, Russ. J. Biol. Inv. 3(3): 213-219.

Puchałka R., Rutkowski L. & Piwczyński M., 2013, Trojeść amerykańska Asclepias syriaca L. w Toruniu i jego okolicach [Common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń and its vicinity], Acta. Bot. Cassub. 12: 5-23.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, Dz. U. nr 210, poz. 1260 [Regulation of the Minister of the Environment of 9 September 2011 on the list of alien plant and animal species, which if released to the natural environment may threaten native species or natural habitats, Journal of Laws no. 210, item 1260].

Schwarz Z., 1967, Badania nad florą synantropijną Gdańska i okolicy [Study on the synanthropic flora of Gdańsk and of the neighbouring areas], Acta. Biol. Med. Soc. Sc. Gedan. 11: 363-494.

Sowa R. & Warcholińska A. U., 1992, Amerykańskie rośliny zielne zadomowione na siedliskach antropogenicznych Polski [American herbaceous plants established in anthropogenic habitats of Poland], [in:] M. Ławrynowicz, A. U. Warcholińska (eds) Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce [Plants of American origin domesticated in Poland], Łódzkie Tow. Nauk. Szlakami Nauki 19: 33-80.

Szollát G. & Schmotzer A., 2004, Contributions to the flora and vegetation of the environs of Balassagyarmat (Hungary), Studia Bot. Hung. 35: 151-178.

Stankovic-Kalezić, R., Radivojević, L. J., Jovanović, V., Janjić, V. & Šantrić, L., 2008, Adventivna vrsta Asclepias syriaca L. na podrucju Pancevackog Rita, Acta Herbologica, 17(1): 95-103.

Stanković-Kalezić, R., Vrbničanin, S., Radivojević, Lj., Janjić, V. & Gajić-Umiljendić, J., 2009, Invazivna i ekonomski štetna vrsta Asclepias syriaca L. (in:) Kongres o zaštiti bilja (VI), Zlatibor, Zbornik rezimea 1: 114-115.

Szitár K. & Török K., 2008, Short-term effects of herbicide treatment on the vegetation of semiarid sandy oldfields invaded by Asclepias syriaca L., 6th European Conference on Ecological Restoration, 8-12 September 2008, Ghent, Belgium.

Święs F. & Wrzesień M., 2003, Rare vascular plants in the railway areas in central-eastern Poland II. The Lublin Upland, W part, Ann. UMCS, sectio C 58: 1-21.

Tichý L., 2002, JUICE, software for vegetation classification, J. Veg. Sci. 13: 451–453.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz D. & Hołdyński C., 2012, Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, GDOŚ, Warszawa.

Tokarska-Guzik B., Węgrzynek B., Urbisz A., Urbisz A., Nowak T. & Bzdęga K., 2010, Alien vascular plants in the Silesian Upland of Poland: distribution, patterns, impacts and threats, Biodiv. Res. Conserv. 19: 33-54.

Urban D. & Wójciak H., 2012, Interesting vascular plant species in the Bug River Valley (Gołębie-Kosmomłoty section), Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 9: 234-250.

Urbisz A. & Urbisz A., 2006, Invasive vascular plant species in the south-western part of the Silesian Upland (south Poland), Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 143-146.

Valachovič M., 1987, K cenológii druhu Asclepias syriaca Na Záhorskej Nížine (Západné Slovensko), Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 59-60.

Valachovič M., 1989, Poznámky k biológii druhu Asclepias syriaca na Záhorskej nížine, Zbor. CBEV SAV, 58–63.

Volutsa O., 2010, Alien species of northern Bessarabia’s flora, [in:] IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation, Kamyanets-Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 01 July 2010. – Program, Proceedings and Excursions, M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv: 64.

Zając A. & Zając M. (eds), 2001, Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland, Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University and Fundation of Jagiellonian University, Cracow.
Partnerzy platformy czasopism