Wolves (Canis lupus) in the Toruń Basin (N Poland): actual status and problems concerning the population

Piotr Sewerniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2015.008

Abstract


The characteristics on the present wolf population of the Toruń Basin were presented in the paper. The subject was introduced in terms of main ecological issues on Canis lupus as well as current problems in man-wolf relations occurring in the region. Forests of the Toruń basin are populated by 25–30 resident wolves which actually live in five packs. For some last seasons the predators have reproduced what is probably the main reason for stated slight increase in wolf number in the region. The major actual threats to local wolf population were indicated: pouching, car traffic and illegal off-road motor activity. In July 2014, the first for the 21st century documented wolf attacks on domestic ungulates were stated in the Toruń Basin when two unprotected from predators cow calves were bite near the Rafa village (NE of Bydgoszcz).

Keywords


Canis lupus; large predators; wolf recovery; forests, Poland

Full Text:

PDF

References


Andrzejewski H. & Wołk K., 1991, Wilk Canis lupus L. w okolicach Torunia [Wolf Canis lupus L. in the neighbourhood of Toruń], Przegl. Zoologiczny, 35: 393–396.

Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H. & Ruprecht A.L., 1992, Wolf predation and snow cover as mortality factors in the ungulate community of the Białowieża National Park, Poland, Oecologia, 90: 27–36.

Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H., Schmidt K., Zub K. & Musiani M., 2000, Prey selection and predation by wolves in Białowieża Primeval Forest, Poland, Journal of Mammalogy, 81: 197–212.

Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K. & Jędrzejewska B., 2002, Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku [The wolf and the lynx in Poland – results of a census conducted in 2001], Kosmos, 51: 491–499.

Kowalski Z., 1953, Wilk i jego zwalczanie [Wolf and its controlling], Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Kamiński B., Fiderewicz J. & Grajewski S., 2011, Wilk (Canis lupus L.) w Puszczy Bydgoskiej i jego wpływ na populacje dziko żyjących zwierząt kopytnych [Wolf (Canis lupus L.) in Bydgoszcz Forest and its impact on populations of wild ungulates], Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków, 2: 247–260.

Krzemień Z., 2008, Wilcze powroty [Wolves’ come backs], Nemrod, Kwartalnik Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy, 1 (30): 4–8.

Kulik M. & Kamiński D., 2014, Application of GIS technology in the analysis of wolf Canis lupus L. behaviour

and migration routes in the landscape, Ecological Questions, 19: 67–71.

Łogin M., 2007, Wilki u wrót miasta [Wolves in a city gate], Łowiec Polski, 1: 20–21.

Mastyński Z., 1967, Fauna Województwa Bydgoskiego wzbogaca się w ostatnich latach [Fauna of the Bydgoszcz Province has been enriched for some years], Wrzechświat, 12(1993): 295–297.

Nowak S., Mysłajek R., 2011, Wilki na zachód od Wisły [Wolves west of the Vistula River], Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Twardorzeczka.

Nowak S., Mysłajek R.W. & Jędrzejewska B., 2005, Patterns of wolf Canis lupus predation on wild and domestic ungulates in the Western Carpathian Mountains (S Poland), Acta Theriologica, 50: 263–276.

Nowak S., Mysłajek R.W., Kłosińska A., Gabryś G., 2011, Diet and prey selection of wolves (Canis lupus) recolonizing Western and Central Poland, Mammalian Biology, 76: 709–715.

Okarma H., 1992, Wilk. Monografia przyrodniczo-łowiecka [Wolf. Nature-game monographs.], Białowieża.

Sewerniak P., 2008, Wilki w Puszczy Bydgoskiej [Wolves in the Bydgoszcz Primeval Forest], Las Polski, 1: 14– 15.

Sewerniak P., 2010, Wolves in the Toruń Basin, Ecological Questions, 13: 47–53.

Śmietana W. & Klimek A., 1993, Diet of wolves in the Bieszczady Mountains, Poland, Acta Theriol., 38: 245– 251.
Partnerzy platformy czasopism