Materials for biota of lichens and lichenicolous fungi in the military area near Toruń, Poland

Edyta Adamska, Miłosz Deptuła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2015.007

Abstract


The paper presents the first species list of lichens and lichenicolous fungi found and identified in the artillery training area located near the city of Toruń. Lichenological studies were conducted in that area in 1998–2001 and 2009. A total of 100 taxa were identified, including 4 species of lichenicolous fungi, with particular emphasis on epigeic lichens – mainly from the genus Cladonia and Cetraria associated with heaths and arenaceous grasslands. The identified lichens include some threatened and protected taxa, i.a. Bryoria subcana, Cetraria islandica, Physconia distorta, Peltigera canina, P. polydactylon, P. praetextata, Ramalina fraxinea, Stereocaulon condensatum.


Keywords


military area; psammophilous grasslands; heathland; lichen biota; threat; protection

Full Text:

PDF

References


Abromeit J., Jentzsch A. & Vogel G., 1898, Flora von Ostund Westpreussen, 1 Hälfte, I-III Teil, In Kommission bei R. Friedländer und Sohn, Berlin.

Adamska E., 2010, Biota of lichens on the Zadroże Dune and its immediate surroundings. Ecological Questions, 12: 51–58.

Adamska E., 2013, Lichens of heathlands in the city of Toruń and Wielka Nieszawka Commune, Abstracts and excursion guide, 23–28 June 2013. 13th European Heathland Workshop, North Western dune and lowland heaths – natural processes and management, Denmark: 85–86.

Adamska E., 2014, Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta [Lichen biota in Toruń in relations to habitat conditions of the city], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Arup U., Søchting U. & Frödén P., 2013, A new taxonomy of the family Teloschistaceae. Nord. J. Bot., 31: 16–83.

Burak S. & Jankowski J., 1991, Zasoby środowiska przyrodniczego województwa toruńskiego, Ochr. Środ. 2.

Burak S., 2001, Ochrona przyrody [Nature conservation], [in:] A. Przystalski (ed.), Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody [Nature of the Kujawy-Pomerania Province, The Provincial Office of Kujawy and Pomerania, the Provincial Nature Conservation Officer], Bydgoszcz: 115–132.

Ciaciura M., Przybył I. & Bosiacka B., 2006, Porosty projektowanego rezerwatu krajobrazowego „Diabelskie Pustacie“ na Pojezierzu Szczecineckim [Lichens of „Diabelskie Pustacie“ projected landscape reserve in the Szczecinek Lakeland], Frag. Flor. Geobot., 13(1): 183–190.

Ceynowa-Giełdon M., Adamska E. & Kamiński D., 2004, Porosty w dolinie dolnej Wisły i na obszarze przemysłowym Kujaw [Lichens in the Lower Vistula Valley and In the industrial area ofc the Kujawy region], [in:] E. Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński (eds), Wycieczki geobotaniczne. Region kujawsko-pomorski [Geobotanical excursions. The Kujawy-Pomerania Region], Bydgoszcz– Toruń: 13–22.

Chojnacka J., Cyzman W., Nienartowicz A. & Deptuła M., 2010a, Comparison of the heath communities from the class Nardo-Callunetea from the Toruń Basin and other regions of Poland, Ecological Questions, 12: 127–144.

Chojnacka J., Cyzman W., Nienartowicz A. & Deptuła M., 2010b,Variability of the structure and directions in the development of heaths and grasslands within the artillery range near the city of Toruń, Ecological Questions,

: 87–125.

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J., 2006, Red list of the lichens in Poland, [in:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds) Red list of plants and fungi in Poland Eds. W. Szafer Inst. of Botany,

PAN, Kraków: 71–89.

Czyżewska K. & Kukwa M., 2009, Lichenicolous fungi of Poland. A catalogue and key to species, [in:] Biodiversity of Poland 11. Z. Mirek (ed.), W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, Kraków: 1–133.

Diederich P., Ertz D., Stapper N., Sérusiaux E., Van den Broeck D., Van den Boom P. & Ries C., 2015, The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France, URL: http://www.lichenology. info [20.03.2015].

Dingová A. & Pišút I., 2010, Tree overlooked Cladonia species in Slovakia, Thaiszia – J. Bot., Košice, 20:

–76.

Dorożyński R., 2001, mscr., Ogólna charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru badań – Nadleśnictwo Gniewkowo [General physical and geographical description of the study area – the Forest division of

Gniewkowo], RDLP, Toruń.

Gilbert O., 2000, The lichens of disused world war 2 airfields, Lichenologist, 32(6): 585–600.

Gugnacka-Fiedor W. & Adamska E., 2010, The preservation state of the flora and vegetation of the artillery range near the city of Toruń, Ecological Questions, 12: 75–86.

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia [Geomorphology], PWN, Warszawa.

Kondracki J., 2001, Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Krenz K., Henning M., Felinks B. & Kausch E., 2013, Maintaining the favourable conservation status of European Dry Heaths on an active military training area – a case study from the SAC Colbitz-Letzlinger Heide, Abstracts and excursion guide, 23–28 June 2013, 13th European Heathland Workshop, North Western dune and lowland heaths – natural processes and management, Denmark: 35–36.

Krzewicka B., 2012, A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland, Polish Bot. Stud., 27: 3–143.

Laundon J. R., 2010, Lecanora antiqua, a new saxicolous species from Great Britain, and the nomenclature and authorship of L. albescens, L. conferta and L. muralis, Lichenologist, 42(6): 631–636.

Motiejūnaitė J., 1996, Mycological and lichenological investigations in the former Soviet military forestries.

Lichens and allied fungi, Botanica Lithuanica, 2(4): 343–364.

Motiejūnaitė J., 2007, Lichenized, lichenicolous and allied fungi of Žemaitija National Park (Lithuania), Herzogia, 20: 179–188.

Mrózek W., 1958, Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej [Dunes of the Toruń-Bydgoszcz Valley], PWN, Warszawa.

Noryśkiewicz A., 2013, Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. Studium palinologiczne [History of vegetation and settlement of Chelmno in late Holocene. Palynological study], Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Orange A., James P. W. & White F. J., 2001, Microchemical methods for the identification of lichens, British Lichen Society, London: 1–101.

Piercey-Normore M. D., Ahti T. & Goward T., 2010, Phylogenetic and haplotype analyses of four segregates within Cladonia arbuscula s.l., Botany, 88(4): 397–408.

Preuss H., 1912, Die pontischen Pflanzenbestände im Weichselgebiet [in:] H. Conwentz (ed.) Beiträge zur Naturdenkmalpflege 2, 4; Berlin: 350–540.

Regulation of Minister of Environment, 2014, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Dz. U. nr 0, poz. 1408.

Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tønberg T. & Vitikainen O., 2004, Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia. Museum of Evolution. Uppsala University.

Scholz J. B., 1896, Vegetationsverhältnisse des preussichen Weichselgeländes. Kommissions-Verlag von E. Lambeck, Thorn.

Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A., 2009, The lichens of Great Britain and Ireland, British Lichen Society, London

Śliwa L., 2007, A revision of the Lecanora dispersa complex in North America, Polish Bot. J., 52(1): 1–70.

Szafer W. & Pawlowski B., 1972, Podstawy geobotanicznego podziału Polski, [in:] W. Szafer, K Zarzycki (eds) Szata roślinna Polski vol. II, PWN, Warszawa: 9–15.

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. & Matuszkiewicz W., 1990, Regionalizacja przyrodniczo- leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych, PWRiL, Warszawa.

Wasilewski S., 2004, Zarys historii toruńskiego poligonu artyleryjskiego, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema, [An outline history of the artillery range in the city of Toruń, General J. Bem Artillery and Armaments Training Centre], Toruń.

Westberg M. & Arup U., 2011, Candelaria pacifica sp. nov. (Ascomycota, Candelariales) and the identity of C. vulgaris, Biblioth. Lichenol., 106: 353–364.

Wilkoń-Michalska J., 1971, Szata roślinna Kujaw. Przewodnik florystyczny [Vegetation cover of the Kujawy region, Floristic guidebook], Toruńskie Tow. Naukowe, Toruń
Partnerzy platformy czasopism