Mites (Acari, Oribatida) of selected organic farms from the Kujawy-Pomerania Province

Konrad Majtka, Radomir Graczyk, Hanna Szczukowska, Jarosław Kowalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.019

Abstract


The experiment was carried out on 3 organic farms in the Kujawy-Pomerania Province in 5 different habitats to determine the number and species composition of mites. Ten replicate samples of 50 cm3 and 17 cm2 were collected in 2011 from 3 layers, so altogether 780 samples were collected. In total, 14 taxa of Oribatida were identified. The total number of mites and Oribatida significantly differed in the analyzed habitats. Tectocepheus velatus [Michael, 1880], Scheloribates laevigatus [C.L. Koch, 1835], Punctoribates punctum [C.L. Koch, 1839] and Eupelops occultus [C.L. Koch, 1835] were the most abundant oribatid mite species.


Keywords


Acari; Oribatida; agroecosystem; organic farming; bioindication

Full Text:

PDF

References


Andersen A., 1999, Plant protection in spring cereal production with reduced tillage. 2. Pests and beneficials insects, Crop Prot. 18: 651–657.

Behan-Pelletier V.M., 1999, Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication, Agriculture, Ecosystems and Environment 74: 411–423.

Bieri M., Delucchi V. & Lienhard Ch., 1978, Beschreibung von zwei Sonden zur Standarisierten Entnahme von Bodenproben für Untersuchungen an Mikroarthropoden, Mitt. Schweitz. Ent. Ges. 51: 327–330.

Boczek J., 2005, Podstawy anatomii, biologii i fizjologii roztoczy [Basic anatomy, biology and physiology of mites], [in:] B. Majkowska-Wojciechowska (ed.) Alergologia w praktyce, „Alergia na roztocze” [Effective allergology, "Allergy caused by mites"], Łódź 5: 31-39.

Boczek J. & Błaszak Cz., 2005, Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka [Mites (Acari. The importance to human life and economy], Wyd. SGGW, Warszawa.

Buchs W. 2003. Biodiversity and agri-environmental indicators-general scopes and skills with special reference to the habitat level”, Agriculture, Ecosystems & Environmental, 98(1-3): 35-78.

GIJHARS (Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych [Trade Quality General Inspectorate of Agricultural and Food Products]), 2011, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w latach 2009-2010 [Report on ecological farming in 2009-2010], Warszawa.

GIJHARS (Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych [Trade Quality General Inspectorate of Agricultural and Food Products]), 2012, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w latach 2010-2011 [Report on ecological farming in 2009-2010], Warszawa.

Graczyk R., 2010, Wpływ nawożenia gnojowicą bydlęcą na akarofaunę glebową trwałego użytku zielonego, Rozprawa doktorska [Influence of cattle manure fertilization on the soil mite community of grasslands, PhD Thesis], Zakład Ekologii, Uniw. Techn.-Rol., Bydgoszcz.

Górny M. & Grüm L., 1981, Metody stosowane w zoologii gleby [Methods used in soil zoology], PWN, Warszawa.

Hagvar S., 1994, Log-normal distribution of dominance as an indicator of stressed soil microarthropod communities?, Acta Zool. Fennica 195: 71-80.

Hülsmann A. & Wolters V., 1998, The effects of different tillage practices on soil mites with particular reference to Oribatida, Appl. Soil Ecol. 9: 327–332.

Kladivko E.J., 2001, Tillage systems and soil ecology, Soil Till. Res. 61: 61–76.

Niedbała W., 1980, Mechowce – roztocze ekosytemów lądowch [Moss mites - mites of terrestrial ecosystems], PWN, Warszawa.

Odum E.P., 1982. Podstawy ekologii, wydanie trzecie [Fundamentals of Ecology, Third edition], PWRiL, Warszawa.

Puchalski T. & Prusinkiewicz Z., 1975, Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego [Ecological basis of forest habitat typology], PWRiL, Warszawa.

Rajski A., 1959, Mechowce (Acari: Oribatei) jako żywiciele pośredni tasiemców (Cestodes: Anoplacephalata) w świecie literatury [Moss mites (Acari: Oribatei) as intermediate hosts of cestoids (Cestodes: Anoplacephalata) in the literature], Zeszyty Naukowe UAM 2: 163-192.

Roo-Zielińska E., 2004, Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego [Phytoindication as a tool in the assessment of physical-geographical environment], IGiPZ PAN, Geographical studies 199,Warszawa.

Seniczak S., 1978, Stadia młodociane mechowców (Acari, Oribatei) jako istotny składnik zgrupowań tych roztoczy przetwarzających glebową substancję organiczną [Juvenile stages of moss mites (Acarina Oribatei) as an essentials component of agglomerations of these mittes transforming the organic matter of soil], Rozpr. hab., Wyd. UMK, Toruń.

Siepel H., 1996, The importance of unpredictable and short-term environmental extremes for biodiversity in oribatid mites, Biodiversity Lett. 3: 26-34.

Sławska M., 2007, Skoczogonki Collembola Hexapoda i roztocze Acari Arahnida jako wskaźniki zdrowotności gleb leśnych” [Springtails Collembola Hexapoda and mites Acari Arahnida as indicators of forest soil health], Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej [Studies and Materials of the Nature and Forest Education Center] R. 9, vol. 2/3(16).

Seniczak S., Klimek A. & Kaczmarek S., 2000, Soil mites (Acari) of the ecotone between the scots pine forest and meadow in the forest landscape in Tuchola forest, [in:] A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska (eds), Landscape ecology – theory and applicatons for practical purposes, Pułtusk School of Humanities, Poland, Warszawa: 249-262.

Stanisz A., 2006a, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 1. Statystyki podstawowe [Simple course of statistics with the use of Statistica PL based on examples from medicine, vol. 1. Basic statistics], StatSoft Polska, Kraków.

Stanisz A., 2006b, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 1. Statystyki podstawowe [Simple course of statistics with the use of Statistica PL based on examples from medicine, vol. 2. Linear and nonlinear models], StatSoft Polska, Kraków.

Twardowski J., Smolis A. & Kordas L., 2004, Wpływ różnych systemów uprawy roli na mezofaunę glebową. Badania wstępne [Effect of different agricultural production methods on soil mesofauna. Preliminary studies], Annales UMCS, Sec. E, 59(2): 817–824.

Weigmann G., 2006, Hornmilben (Oribatida). Die Tierwelt Deutschland und der angrenzenden Meeresteile, Goecke and Evers, Keltern, Deutschland.

Waszewska M., 2014, Producenci ekologiczni w Polsce w 2013 r. [Ecological producers in Poland in 2013], Wiedza i Jakość [Knowledge and Quality] 2(35): 13-14.
Partnerzy platformy czasopism