Early growth of Scots pine, European larch and common oak at the young age on post-fire area located in the Sława Śląska Forest District (SW Poland)

Piotr Robakowski, Piotr Balicki, Maciej Łukaszewski, Marek Szczerba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.016

Abstract


The long-term forecasts predict that global warming will increase frequency and area of forest fires. Apart from economic losses resulting from a reduction of wood volume and annual increments of trees, the post-fire areas requiring the reforestation are enlarging considerably.

            The present study aimed at the comparison of growth parameters of Scots pine, European larch and common oak seedlings growing on post-fire forest area with those growing in the control forest site established after clear cutting which was not enveloped by fire. We hypothesized that differences in growth traits of seedlings growing on post-fire area or in the control would depend on the species-specific ecological requirements. Among three study species Scots pine was selected to be the most suitable for planting on burnt area taking into account its growth traits and reforestation success.

            Scots pine and European larch seedlings showed a greater thickness at root collar and pine had also a greater height on burnt area than in the control. Common oak responded inversely, it grew better in the control conditions compared with the burnt area. The pine grade of slenderness was similar in both treatments. Larch and oak reduced their grade of slenderness growing on post-fire area.

Our results supported the hypothesis that the responses of the study trees to the burnt area conditions were determined by the species-dependent traits. The post-fire environment was the most favourable for light-demanding, pioneer pine and larch, but it was disadvantageous for late-successional, more conservative oak. Scots pine together with European larch are recommended to be planted on the burnt area to restore relatively fast the forest ecosystem. At the beginning of reforestation these species can play a role of pioneer crop and later will be able to become the dominant species together with less flammable broadleaved trees in the converted stands.

Keywords


artificial regeneration, burnt area, forest fire, forest restoration, Larix decidua, Pinus sylvestris, Quercus robur

Full Text:

PDF

References


Barzdajn W., Ceitel J., Korzeniewicz R.& Kowalkowski W., 2012, Wpływ olszy szarej na wzrost sosny zwyczajnej w warunkach suchego i oligotroficznego siedliska na pożarzysku [Influence of grey alder on Scots pine growth in the dry oligotrophic habitats in a post−fire area], Sylwan, 156(1): 28−35.

Boratyński A., 1986, Systematyka i geograficzne rozmiesczenie [Taxonomy and geographical distribution], [in:] S. Białobok (ed), Modrzewie [Larches], PWN, Warsaw.

Ceitel J., Barzdajn W., Zientarski J., Korzeniewicz R., 2012, Sposoby przygotowania gleby po pożarze lasu a przeżywalność i wzrost wybranych gatunków drzew [Methods of soil preparation after forest fire and survivor and growth of the selected tree species], III Konferencja Puszcza Notecka “Człowiek, Las, Drewno”, Sieraków, 16-18 października 2012: 234 [in Polish].

Czerwiński A. & Przybylski T., 1993, Ekologia [Ecology], [in:] S. Białobok, A. Boratyński, W. Bugała (eds) Biologia sosny zwyczajnej [Biology of Scots pine], Polish Academy of Sciences, Sorus, Poznań-Kórnik: 255-300.

DeBano L.F., 1990, The effect of fire on soil properties, Symposium on Management and Productivity of Western-Montane Forest Soils. Intermountain Research Station, Forest Service, United States Department of Agriculture, Idaho. Boise, ID, April 10-12, 1990, http://www.fs.fed.us/rm/pubs_int/int_gtr280.pdf

Dobrowolska D., 2008, Odnowienie naturalne na powierzchniach uszkodzonych przez pożar w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie [Natural regeneration on post-fire area in Rudy Raciborskie Forest District], Leśne Prace Badawcze 69 (3): 255–264.

Forestry Compendium, 2005, Centre for Agriculture and Biosciences International, Larix decidua, [in:] Forestry Compendium, Global Edition, CAB International, Wallingford, UK.

Forest Management Plan, 2006, Forest Management Plan of the Forest District Sława Śląska, Warszawa.

Gross K., Homlicher A., Winreich A. & Wagner E., 1996, Effect of shade on stomatal conductance, net photosynthesis, photochemical efficiency and growth of oak saplings, Annales des Sciences Forestières 53: 279-290.

IPCC, 2001, Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, J.J. McCarthy, O.F. Canziani, N.A. Leary, D.J. Dokken, K.S. White (eds), Cambridge University Press, New York.

IPCC, 2014, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), P. Smith, M. Bustamante et al., http://www.report.mitigation2014org/drafts/final-draft-posplenary/ipcc_wg3_ar5_final-draft_postplenary_chapter11.pdf.

Johnson E.A. & Gustell S.L., 1993, Heat budget and fire behaviour associated with the opening of serotinous cones in two Pinus species, Journal of Vegetation Science 4: 745-750.

Goubitz S., Werger M.J.A. & Ne’eman G., 2003, Germination response to fire-related factors of seeds from non-serotinous and serotinous cones, Plant Ecology 169: 195-204.

Hawryś Z., Zwoliński J., Kwapis Z. & Matuszczyk I., 2008, Rozwój różnych pochodzeń sosny zwyczajnej na pożarzysku w Nadleśnictwie Potrzebowice [Development of various Scots pine provenances on burnt area in Potrzebowice forest district], Leśne Prace Badawcze 69 (1): 57–65.

Jaworski A., 2011, Hodowla lasu. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych [Silviculture. Silvicultural Characteristics of Forest Trees], PWRiL, Warsaw.

Karlikowski T., Dąbrowska-Zielińska K., Zawiła-Niedźwiedzki T., Gruszczyńska M., Santorski Z., Sakowska H. & Janowska M., 1997, Wykorzystanie zdjęć satelitarnych NOAA-AVHRR do wspomagania oceny zagrożenia pożarowego lasu [The use of satellite pictures NOAA-AVHRR to support the estimation of forest fire hazard], Prace IBL, ser. A, Nr 829.

Marcinek J., Komisarek J., Bednarek R., Mocek A., Skiba S. & Wiatrowska K., 2011, Systematyka Gleb Polski [Soil Classification of Poland], Roczniki gleboznawcze LXII(3): 1-193.

Matuszkiewicz J.M., 2001, Zespoły leśne Polski [Forest associations in Poland], PWN, Warszawa.

Modrzyński J., Robakowski P. & Zientarski J., 2006, Ekologia [Ecology], [in:] W. Bugała (ed.), Dęby [Oaks], Polish Academy of Sciences, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 411-474.

Moreira F., Arianoutsou M., Vallejo M. R., de las Heras J., Corona P., Xnthopoulos G., Fernandes P. & Papageorgiou K., 2012, Setting the scene for post-fire management, [in:] F. Moreira, M. Arianoutsou, P. Corona, J. De les Heras (eds), Post-fire management and restoration of southern European forests, Managing Forests Ecosystems, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York.

Nuñez M.R., Felipe Bravo F. & Calvo L., 2003, Predicting the probability of seed germination in Pinus sylvestris L. and four competitor shrub species after fire, Annals of Forest Sciences 60: 75–81.

Oszako T., 2000, Oak declines in Europe’s forests – history, causes and hypothesis, [in:] T. Oszako, C. Delatour (eds), Recent Advances on Oak Health in Europe, IBL, Warsaw: 11-41.

Piwnicki J., Szczygieł R., Klimczak A., 2013, Utrzymanie krajowego systemu informacji o pożarach lasów [Maintenance of the country information system about forest fires]. Report for the Ministry of Environment, Forest Research Institute, http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/infosigw/pl/.../858/.../2012-650.pdf

Piwnicki J. & Szczygieł R., 2013, Poland, [in:] Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2012, Report EUR 26048 EN, 2013, Joint report of JRC and Directorate-General Environment, Publication Office of European Union, Luxemburg: 45-49.

Polna M., 2005, Zróżnicowanie natężenia pożarów leśnych w Polsce w latach 1990 – 2003 [Diversity of forest fires intensity in Poland between 1990 and 2003], Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 70 (2): 131–141.

Puchniarski T.H., 2000, Zalesienia porolne [Post-agricultural afforestation], PWRiL, Warsaw.

Report about the State Forests in Poland 2013, The State Forests National Forest Holding, Warsaw.

Szczygieł R., Ubysz B., Kwiatkowski M. & Piwnicki J., 2009, Klasyfikacja zagrożenia pożarowego lasów Polski [Forest fire hazard classification in Poland]. Leśne Prace Badawcze [Forest Research Papers] 70 (2): 131–141.

Thompson J.R., Spies T.A. & Ganio L.A., 2007, Reburn severity in managed and unmanaged vegetation in a large wildfire, Proceedings of National Academy of Sciences 104(25): 10743-10748.

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E. & Sierpińska A., 1990, Regionalizacja przyrodniczo-leśna [Natural-Forest Regionalization], PWRiL, Warszawa.

Ubysz B., Szczygieł R. & Piwnicki J., 2010, Poland, [in:] Forest Fires in Europe 2009, Joint report of JRC and Directorate-General Environment, Pulication Office of European Union, Luxemburg: 39-43.
Partnerzy platformy czasopism