Autor - szczegóły

Centek, Barbara, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 5 (2014) - RECENZJE I OMÓWIENIA
    Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 262
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism