No 9 (2018)

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## PDF

Spis treści

ARTYKUŁY

Наталя Пасічник
11-24
Маргарита Потупчик
25-34
Андрій Чуткий
35-62
Руслана Давидюк
63-80
Simonas Jazavita
81-124
Андрій Жив’юк
125-140
Inga Stepukonienė
141-160
Olga Jastrzębska
161-182

DOKUMENTY I MATERIAŁY

Wanda Krystyna Roman
185-212

DYSKUSJA I POLEMIKA

Leszek Kania
215-264

RECENZJE I OMÓWIENIA

Adam Adrian Ostanek
267-274
Piotr Lech
275-280
Marcin Westphal
281-294
Witalina Danylczuk
295-302
Tomasz Sińczak
303-310

SPRAWOZDANIA

Kamil Anduła
313-316
Irina Nikulina
317-320
XV Ogólnopolska konferencja studentów historyków wojskowości
Paweł Pilarski
321-328
Antonina Kozyrska
329-334
Хорошие и плохие соседи: опыт межкультурной коммуникации. „Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji”, Oriechowo-Zujewo, 11–12 maja 2018 r.
Teresa Maresz, Katarzyna Grysińska-Jarmuła
335-348
Julia Kołodziejska
349-354


Partnerzy platformy czasopism