No 8 (2017)

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## PDF

Spis treści

ARTYKUŁY

Участие польских политических ссыльных в научной и культурной жизнн Алтая (XIX–начало XX вв.)
Ирина Никулина
PDF
9-20
Polacy na Ukrainie Lewobrzeżnej: geneza, symbole tożsamości (XIX–początek XX w.)
Lubow Żwanko
PDF
21-41
Беженцы Первой мировой войны: реэвакуация из Советской России (по материалам Центральных губерний Европейской России)
Ирина Борисовна Белова
PDF
47-64
Социальное измерение пространства: топонимы в текстах Карлиса Улманиса (30-е годы 20 века)
Татьяна Кузнецова
PDF
65-81
Поляки в органах радянської влади у західних областях УРСР (1939–1941 рр.)
Андрій Жив’юк
PDF
83-100
Політичні вбивства як інструмент боротьби радянських спецслужб з уенерівською еміграцією
Руслана Давидюк
PDF
101-115
Międzynarodowy kontekst zbrodni wołyńskiej
Damian Kardyś
PDF
117-130

DOKUMENTY I MATERIAŁY

Waldemar Rezmer
PDF
133-151
Kamil Anduła
PDF
153-173

RECENZJE I OMÓWIENIA

Himmler. Listy ludobójcy, oprac. Katrin Himmler, Michael Wildt, Prószyński i S-ka, Warszawa 2015, ss. 455, fotografie
Piotr Mikietyński
PDF
177-181
Klemens Nussbaum, Historia złudzenia. Żydzi w Armii Polskiej w ZSRR 1943–1945, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2016
Kamil Anduła
PDF
183-189

SPRAWOZDANIA

Konferencja naukowa „Wojsko w przestrzeni miast regionu kujawsko- -pomorskiego w XIX i XX wieku”. Grudziądz, 7 kwietnia 2017 r.
Anna Wajler
PDF
193-196
Забутий 1917 рік в історії армій Центрально-Східної Європи
Артем Папакін
PDF
197-204
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz – historia – przemiany – perspektywy”. Rzeszów, 12–13 października 2017 r.
Magda Pabin-Majchrzak
PDF
205-211
Международная научная конференция „Городские общности и городская среда”, Гродно, 3–5 ноября 2017 года
Александр Радюк
PDF
213-219
IV Konferencja naukowa „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku” (Bydgoszcz 21–22 listopada 2017 r.)
Łukasz Mamert Nadolski
PDF
221-224


Partnerzy platformy czasopism