Koncepcja Międzymorza we współczesnej myśli politycznej Ukrainy

Oksana Voytyuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2019.05

Abstrakt


Events in Ukraine at the turn of 2013 and 2014 – the annexation of Crimea and the war in Donbass, not only caught the attention of the whole world, but also forced Western countries to review policy towards the region of Central and Eastern Eu-rope. The geopolitical concepts dating back to the beginning of the 20th century, mainly Inter Sea Initiative, were considered again. This concept covers the coun-tries from the Baltic Sea to the Black Sea. We can also find the considerations re-lated to the countries of this region among American strategists – Zbigniew Brze-zinski, George Friedman, Tim Marshall and others. Each of them pays attention to the geopolitical location of countries covered by the concept of Inter Sea Initiative. The USA views on Central and Eastern Europe are fairly consistent – the states should cooperate more closely with each other. While analyzing the concept of Inter Sea Initiative in different historical periods, it seems that this cooperation is impossible, the states are rather divided than united. The main element being the reason for the divisions is historical memory, while the connecting element, which is much weaker than the dividing factors, is the fear of the eastern neighbor – Rus-sia. The article analyzes Ukrainian views on the concepts of Inter Sea Initiative in the context of the current political situation.


Słowa kluczowe


: intermarium; międzymorze; Polska; ukraina; unia europejska; NATO

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bayer L., The Next Chapter for the Intermarium, https://geopoliticalfutures.com/ /the-next-chapter-for-the-intermarium, 20.05.2016.

Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1999.

Dutka J., Wpływ realizacji geopolitycznej koncepcji Międzymorza na bezpieczeń-stwo militarne Polski i Europy Wschodniej w XX wieku, „Przegląd Geopolitycz-ny” 2016, nr 16, s. 120–137.

Eberhardt P., Twórcy ukraińskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2009, t. 81, z. 2, s. 145–171, http://rcin.org.pl/Content/55605/WA51_75262_r2009-t81-z2_ Przeg-Geogr-Eberhard.pdf, 10.12.2018.

Gajowniczek T., Rosja a „Międzymorze” w polskiej myśli politycznej XX wieku. Wybrane zagadnienia, https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Gajowni-czek/publication/273759273_Rosja_a_Miedzymorze_w_polskiej_mysli_politycznej_XX_wieku_Wybrane_zagadnienia/links/550ab44d0cf28556409518 c1/Rosja-a-Miedzymorze-w-polskiej-mysli-politycznej-XX-wieku-Wybrane-zagadnienia.pdf, 10.12.2018.

Leszczyński P., Bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w kontekście jej podstaw kon-stytucyjnych i położenia geopolitycznego – węzłowe zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2014, nr 103, http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/ zeszyty/archiwalne/103-2014_4.pdf, 10.12.2018.

Marshall T., Więźniowie geografii. Czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o global-nej polityce, Poznań 2017.

Masson F., The three-seas-initiative: European regionalism of supranational na-ture, http://www.nouvelle-europe.eu/en/three-seas-initiative-european-region-alism-supranational-nature, 20.03.2018.

Menzer J., Intermarium – A view from Germany, http:// neweasterneurope.eu/ /2017/07/06/intermarium-a-view-from-germany/, 06.07.2017.

Mironowicz E., Polityka zagraniczna Ukrainy, Białystok 2011.

Rukkas A., Geopolityka Józefa Piłsudskiego, http://jagiellonia.org/geopolityka-jozefa-pilsudskiego, 15.11.2015.

Siudak M., Geopolityczne wizje Ukrainy i Krymu, „Przegląd Geopolityczny” 2016, t. 18.

Springer D., Ukraina. Nowa organizacja inauguruje działalność, http://www.psz. pl/162-wschod/ukraina-nowa-organizacja-inauguruje-dzialalnosc, 3.12.2005.

Василевич Ю., Чорноморська концепція Юрія Липи у геополітичній думці України, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_178_166_4, 15.12.2019.

Волович О., Балто-Чорноморський Союз: перспективи реалізації (частина 1), http://bintel.com.ua/uk/article/volodich-balto, 30.05.2016.

Ворожбит О., Не потонути. Чи є місце Україні в ініціативі «Тримор’я»?, http://tyzhden.ua/World/194046, 13.06.2017.

Геополітична подорож. Частина 1: Мандрівник („STRATFOR”, США), http:// bbs-news.info/featured/geopolitichna-podorozh-chastina-1-mandrivnik-stratfor-ssha, 19.06.2017.

Геополітична складова державницької думки, http://litopys.org.ua/ukrxx/r05. htm, 15.1.2019.

Геополітичні концепції українських вчених на початку ХХ ст., http://vlp.com. ua/files/05_7.pdf, 10.12.2018.

Гольцов А., Геополітика та політична географія, Київ 2012, s. 331–332. Драгоманов М., Листи на Надднірпрянску Украіну, Коломия 1894.


Partnerzy platformy czasopism