Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1939 roku w sprawozdaniach wojewody, wybór źródeł, wstęp i opracowanie naukowe R. Roguski, W. Włodarkiewicz, P. Pulik, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo--Humanistycznego w Siedlcach, 2017

Adam Adrian Ostanek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2018.011

Abstrakt


-

Partnerzy platformy czasopism